เมื่อวันที่ 7 พ.ย.62 กลุ่มจตุจักรพัฒนา ประมาณ 100 คน ได้เดินทางมายื่นหนังสือถึง พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. เพื่อคัดค้านการจอดรถเต็มพื้นที่ตลาดนัดจตุจักร โดยเห็นว่าการจอดรถบนถนนคนเดินในตลาดนัดจตุจักร ควรเป็นไปตามแนวทางเดิมที่กทม.กำหนดไว้ คือให้จอดรถได้จนถึงเวลา 12.00 น. เพื่อขนถ่ายสินค้า ซึ่งการค้าขายในตลาดนัดจตุจักร ไม่มีสินค้าขนาดใหญ่ จึงไม่จำเป็นต้องจอดรถทั้งวัน อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การเจ็บป่วย หรือเหตุการณ์ไฟไหม้ดังเช่นที่ผ่านมาซึ่งทำให้รถดับเพลิงเข้าพื้นที่ได้ยากลำบากและส่งผลให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง

รวมทั้งยังขอให้มีตลาดนัดกลางคืนต่อไปเนื่องจากปัจจุบันตลาดจตุจักรกลางคืนเป็นที่รู้จัก และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเที่ยวชม หากตลาดนัดกลางคืนได้รับการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และพัฒนาอย่างต่อเนื่องจะสามารถเสริมสร้างเศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวได้ทางหนึ่งด้วย

ขณะเดียวกัน ได้มีกลุ่มผู้ค้าตลาดนัดสวนจตุจักรอีกกลุ่ม ซึ่งชุมนุมอยู่ที่กระทรวงมหาดไทย ได้เดินทางมายื่นหนังสือที่ศาลาว่าการกทม. เพื่อขอนำรถเข้าจอดเต็มพื้นที่ตลาดนัดสวนจตุจักร โดยเรียกร้องว่า ตลาดนัดจะต้องมีพื้นที่สำหรับจอดรถตามข้อกฎหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ นายเกรียงพล พัฒนรัฐ เลขานุการผู้ว่าฯกทม. ได้รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มจตุจักรพัฒนา และกลุ่มผู้ค้าตลาดนัดสวนจตุจักร โดยมี ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกกทม. พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังข้อร้องเรียน ซึ่งกทม.จะนำเรื่องร้องเรียนของทั้ง 2 กลุ่ม เข้าที่ประชุมเพื่อร่วมพิจารณากับคณะผู้บริหารสำนักงานตลาดนัดจตุจักร ในวันที่ 13 พ.ย.62 เพื่อศึกษารายละเอียดข้อเรียกร้องของผู้ค้าทั้ง 2 กลุ่มให้ครบถ้วน และหาแนวทางแก้ไขให้เป็นไปอย่างเหมาะสมต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน