นศ.คณะเทคโนฯเกษตร ต่อยอดความรู้เพิ่มมูลค่าอาหารไทย ผสมผสานวัฒนธรรมอัตลักษณ์ภาคกลาง ภาคใต้ได้อย่างลงตัว ต่อยอดเป็นอาชีพได้

ดร.กมลทิพย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ตนได้สอนให้นักศึกษาแปรรูปผลิตเนื้อในรูปแบบต่างๆ ในรายวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก ซึ่งเป็นรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร โดยสอนตั้งแต่การแปรรูปผลิตภัณฑ์ขนาดเดิม เช่น ทำแฮมและบาร์บีคิว หรือการผลิตผลิตภัณฑ์ลดขนาดแบบบดหยาบ เช่น ทำไส้กรอกอีสาน แหนม และกลุ่มการผลิตที่เป็นอิมัลชั่น ได้แก่ ทำไส้กรอกอีมัลชั่น ลูกชิ้น หรือกลุ่มทำแห้งอย่างการผลิตไก่แผ่น ไก่เชียง เป็นต้นดร.กมลทิพย์ กล่าวว่า จากที่นักศึกษาได้เรียนรู้การผลิตในหลากหลายรูปแบบมาแล้ว จึงมีการประยุกต์ใช้และต่อยอดผสมผสานความเป็นวัฒนธรรมไทยลงไปในตัวผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาคิดผลิตขึ้น ได้แก่ ไส้กรอกคั่วกลิ้ง (กลุ่มอีมัลชั่น) ไก่เชียงแกงเขียวหวาน (กลุ่มทำแห้ง) ตัวผลิตภัณฑ์บ่งบอกถึงกลิ่นและรสของผลิตภัณฑ์ไส้กรอกแบบคั่วกลิ้ง (ภาคใต้) และไก่เชียงแกงเขียวหวาน (ภาคกลาง) มีความลงตัวของผลิตภัณฑ์ที่จัดทำขึ้น โดยมีขั้นตอนการผลิตแบบพาสเจอไรส์ ทำให้สามารถเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ได้นาน ซึ่งไส้กรอกคั่วกลิ้งเป็นการให้ความร้อนในระดับพาสเจอไรส์ สามารถเก็บรักษาได้นานราว 2 สัปดาห์ในตู้เย็น ส่วนไก่เชียงแกงเขียวหวานใช้หลักการทำแห้งในการยืดอายุการเก็บรักษาได้นานประมาณ 1 เดือนที่อุณหภูมิห้อง ถือเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้จากการเรียน ผสมผสานวัฒนธรรมกลางและใต้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารไทย ทั้งยังสามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้อีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย