วันที่ 7พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.
นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง มอบหมายให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ร่วมกับฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายโยธา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ณ ชุมชนเคหะสถานครูไทย แขวงสีกัน เขตดอนเมือง โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย สำรวจทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประชาสัมพันธ์ความรู้โรคไข้เลือดออก และห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะและคูคลอง

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน