กรมการขนส่งทางรางมั่นใจเดินหน้าแผนปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าฯ หลัง รฟม.มีบอร์ดชุดใหม่-การรถไฟฯเตรียมแต่งตั้งบอร์ดชุดใหม่แอร์พอร์ตลิงก์ นำร่องรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-สายสีม่วง

นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยความคืบหน้าการปรับลดค่าโดยสารระบบรถไฟฟ้าตามมติคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลว่า ขณะนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่หน่วยงานเจ้าของโครงการและควบคุมระบบการเดินรถของภาครัฐหน่วยงานต่างๆกำลังมีคณะกรรมการชุดใหม่เข้ามากำกับนโยบาย

โดยคณะรัฐมนตรีเพิ่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)และคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย(รฟท.)ชุดใหม่ที่มีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า Airport rail Link ชุดใหม่อีกหน่วยงานหนึ่ง และหลังจากแต่ละหน่วยงานมีคณะกรรมการกำกับนโยบายแล้ว เชื่อว่านโยบายเรื่องการปรับลดค่าโดยสารจะเดินหน้าต่ออย่างรวดเร็วตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติแต่งตั้งนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เป็นประธานคณะกรรมการ รฟม.ซึ่งนายสราวุธ เคยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางราง และเป็นประธานคณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และศึกษาเรื่องการปรับลดราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้าไว้ เชื่อว่าคณะกรรมการ รฟม.ชุดใหม่จะเร่งรัดการอนุมัติปรับลดค่าโดยสารรถไฟฟ้าในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงโดยเร็ว

สำหรับแนวทางการปรับลดค่าโดยสารที่คณะกรรมการพัฒนาโครงสร้างอัตราค่าโดยสารระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สรุปไว้ก่อนหน้านี้ประกอบด้วย รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ปกติค่าโดยสารคนละ 15-45 บาท/เที่ยว เฉลี่ยต่อคนละ 31 บาท/เที่ยว เปลี่ยนเป็นตั๋วรายเดือนจะมีค่าโดยสารคนละ 25-30 บาท/เที่ยว และช่วง Off Peak จะอยู่ที่คนละ 15-25 บาท/เที่ยว,รถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง ปกติค่าโดยสารคนละ 14-42 บาท/เที่ยว เฉลี่ยต่อคนละ 21 บาท/เที่ยว เปลี่ยนเป็นตั๋วรายเดือนจะมีค่าโดยสารคนละ 15-20 บาท/เที่ยว และช่วง Off Peak จะอยู่ที่คนละ 14-25 บาท/เที่ยว

ส่วนรถไฟฟ้า MRTสายสีน้ำเงิน ปกติค่าโดยสารคนละ 16-42 บาท/เที่ยว เฉลี่ยต่อคนละ 25 บาท/เที่ยวเปลี่ยนเป็นตั๋วรายเดือนจะมีค่าโดยสารคนละ 20-25 บาท/เที่ยว และช่วง Off Peak อยู่ที่คนละ 16-30 บาท/เที่ยว และรถไฟฟ้าบีทีเอส(BTS)ปกติค่าโดยสารคนละ 16-44 บาท/เที่ยว เฉลี่ยต่อคนละ 29 บาท/เที่ยวเปลี่ยนเป็นตั๋วรายเดือนจะมีค่าโดยสารคนละ 26 บาท/เที่ยว ไม่มีช่วง Off Peak โดยเชื่อว่ามาตรการนี้ออกมามีการคาดว่าจะทำให้ปริมาณผู้โดยสารมาใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีก 10% ส่วนผลกระทบต่อรายได้ของผู้ให้บริการ กทม.จะนำภาษีจากป้ายวงกลมที่จัดเก็บกว่าปีละ 14,000 ล้านบาทนำมาชดเชยเฉลี่ยปีละ 500-1,000 ล้านบาท/ปีให้แทน