กลุ่มสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ พัทยา 3 สนาม คือ โอล์ดคอร์ส แพลนเทชั่น และวอเตอร์ไซด์ นำทีมโดย คุณสุขุมาลย์ ขินมหาวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร (โอล์ดคอร์ส), คุณสีไพร สุขสม ผู้ช่วยจัดการทั่วไป (แพลนเทชั่น), คุณสุทธิ เพชรเรือนทอง ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร (วอเตอร์ไซด์), คุณวันทนา กวินจรัสรัชต์ ผู้ช่วยจัดการอาวุโสฝ่ายขาย และการตลาดกลุ่มสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ พร้อมด้วยพนักงาน ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ประชาชน และสิ่งแวดล้อม ได้จัด 3 กิจกรรมดีๆ เพื่อคืนกำไรกลับสู่สังคมในรูปแบบของการ “ให้” ความสุขแก่เยาวชน ประชาชนคนไทย และชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล “สยามคันทรีคลับ Care & Share Golf Charity 2019 ได้มอบเงินสนับสนุนแก่โรงพยาบาลชลบุรี 138,000 บาท เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยเหลือผู้คนในจังหวัด และบริจาคสิ่งของที่จำเป็นและถวายปัจจัย 150,000 บาท แด่พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี เพื่ออุปการะช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ได้รับผลกระทบ อาทิ ลูกของผู้ติดเชื้อที่เสียชีวิต รวมถึง เด็กๆ ที่ด้อยโอกาส เป็นต้น และกิจกรรมปลูกปะการัง มอบเงินสนับสนุน 50,000 บาท เพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เป็นฐานการสร้างแนวประการัง รวมทั้ง 3 กิจกรรม 3 สนาม รวมทั้งสิ้น 338,000 บาท


ที่สำคัญ การแชร์ และปันความสุขในการให้ครั้งนี้ นับว่ายิ่งใหญ่มาก เนื่องจากเป็นการแสดงพลังของคนทำงานทุกระดับในสนามกอล์ฟสยามคันทรีคลับ ที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ แบ่งปันสิ่งดีๆ เพื่อสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป และในปี 2020 เดือนมกราคม พร้อมเปิดสนามที่ 4 Siam Country Club Pattaya Rolling Hills