อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจเยี่ยมการพัฒนาสระน้ำเพื่อการเกษตร(Farm Ponds) ในไร่นา เพื่อผลิตอาหารและสร้างรายได้ของเกษตรกร (ชุมชนชาวบ่อ) พื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ตรวจเยี่ยมการพัฒนาสระน้ำเพื่อการเกษตร ( Farm Ponds)ในไร่นา พบเกษตรกรโครงการขุดสระน้ำในไร่นา ต.นาโพธิ ต.กุสุมาลย์ ต. โพธิไพศาล จำนวน 118 คน โดยมีนายอำเภอกุสุมาลย์ นายก อบต.โพธิไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม และคณะครู เกษตรอำเภอกุสุมาลย์ร่วมหารือการพัฒนาพื้นที่เกษตรรายแปลงโดยเกษตรกรขอรับสนับสนุนระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำเข้าพื้นที่เพาะกล้าข้าว และปลูกผัก อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้ให้คำแนะนำเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนขุดสระน้ำให้ใช้ประโยชน์จากสระน้ำอย่างเต็มที่โดยให้มีการปลูกพืชที่หลากหลายกว่าเดิม

ด้าน นายสำนวน ฮาดทักษ์วงศ์ นำคณะเยี่ยมแปลงเกษตรผสมผสาน ที่ได้รับการสนับสนุนขุดสระน้ำในไร่นาปี 62 มีการใช้ประโยชน์มากมาย เลี้ยงปลากินพืช ปลูกพืชขอบสระ และปลูกผักหลังนา เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 500-1000 บาท/วัน เกษตรกรจะดูแลแหล่งน้ำเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความมั่นคงให้แก่อาชีพ

กองทุนประกันวินาศภัย