องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบกระเป๋านักเรียนพร้อมอุปกรณ์การเรียนจำนวน 1,000 ชุด ให้แก่โรงเรียน 16 แห่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้ช่วงเปิดภาคศึกษาใหม่ และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

นอกจากนี้ ยูนิเซฟ กำลังดำเนินการร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อมอบเงินช่วยเหลือให้แก่เด็กและครอบครัวยากจนที่บ้านเรือนเสียหายและวิถีชีวิตได้รับผลกระทบอย่างหนักจากน้ำท่วม ครอบครัวละ 2,000 บาท จำนวน 1,000 ครอบครัว การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประสบภัยสามารถนำไปใช้ได้ตรงกับความต้องการของแต่ละครอบครัว

โธมัส ดาวิน ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย กล่าวว่า “แต่ละครอบครัวมีความต้องการและมีเรื่องจำเป็นเร่งด่วนที่แตกต่างกัน ครอบครัวที่มีลูกเล็กจะต้องการสิ่งของที่จำเป็นที่ต่างไปจากครอบครัวที่มีเด็กโตหรือผู้พิการ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมการให้เงินสนับสนุนจึงเป็นเรื่องสำคัญ เพราะครอบครัวจะสามารถนำเงินไปใช้ได้ตรงความต้องการที่สุด ความช่วยเหลือทางการเงินและการศึกษาถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เด็กและครอบครัวได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติดังเดิมโดยเร็วที่สุด”