พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน ผ้าพระกฐินให้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเมืองยะลา พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยนายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตลอดจนผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยและสถานศึกษาที่อยู่ในจังหวัดและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธีพร้อมทั้งบริจาคร่วมบุญองค์พระกฐินพระราชทานนี้ด้วย