“IHL”ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โชว์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้แบรนด์ “GROW PLUS” อะมิโน โปรตีนชนิดสเปรย์ แปรรูปจากเศษหนังเพื่อใช้งานในครัวเรือน โดยได้รับรองมาตรฐานระดับสากลจาก CERES ประเทศเยอรมัน เปิดจำหน่ายผ่านออนไลน์ ลงทุนผ่านบริษัทลูก"อินเตอร์ กรีน"ดำเนินธุรกิจแปรรูปโปรตีนจากเศษหนัง ตั้งเป้า 3-5 ปีวางแผนอนาคตเตรียมนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นายวศิน ดำรงสกุลวงษ์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) หรือ IHL ดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายหนังสำหรับเบาะรถยนต์ให้กับค่ายผลิตรถยนต์ต่างๆในประเทศไทยและส่งออกจำหน่ายในหลายประเทศเปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นแปรรูปโปรตีนจากเศษหนังเพื่อใช้งานในครัวเรือน ซึ่งจำหน่ายภายใต้แบรนด์ GROW PLUS ในรูปแบบอะมิโน โปรตีนชนิดสเปรย์

ทั้งนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท อินเตอร์กรีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจผลิตโปรตีนจากเศษหนัง เพื่ออุตสาหกรรมและการเกษตร โดยการนำเศษวัสดุหนังโค และกระบือที่เหลือจากการใช้ผลิตหนังแล้ว นำกลับมาผ่านขบวนการผลิตใหม่ และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จาก CERES หรือ Certification of Environmental Standards จากประเทศเยอรมัน

“เราพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีน GROW PLUS มาเป็นระยะเวลา 3 ปี และได้ออกมาในรูปแบบของอะมิโน โปรตีนชนิดสเปรย์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ปลอดสารเคมีทุกชนิด สามารถใช้กับบุคคลทั่วไป หรือใช้ภายในครัวเรือนได้ ซึ่งเป็นการทำธุรกิจอย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตเบาะหนังรถยนต์ จากนั้นนำเศษหนังที่เหลือใช้นำมารีไซเคิลใหม่ ผลิตเป็นโปรตีนบำรุงดิน พืช ผัก ต่างๆ ซึ่งบริษัทตั้งเป้าในอีก 3-5 ปีข้างหน้า มีแผนในอนาคตหากเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้จะนำบริษัทอินเตอร์ กรีน จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีมาร์จิ้นสูง”

โดยธุรกิจผลิตโปรตีนจากเศษหนังยังมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นอีกมาก เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม และปัจจุบันผู้บริโภคเลือกที่จะใช้สินค้าที่ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทำให้มั่นใจว่า ธุรกิจนี้จะสามารถช่วยสนับสนุนรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทได้วางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โปรตีน GROW PLUS ผ่านทางออนไลน์ ทั้งลาซาด้า(Lazada) ช้อปปี้(Shopee) และมีแผนที่จะขยายช่องทางการขายไปตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำอีกด้วย

...

กองทุนประกันวินาศภัย