การศึกษานิวซีแลนด์ ร่วมกับ 48 สถาบันการศึกษาชั้นนำของนิวซีแลนด์ จัดงาน “การศึกษานิวซีแลนด์ 2019” ภายใต้แนวคิด “Design Thinking: ฝึกออกแบบสมองลองคิดสร้างแอพฯ” เปิดโอกาสให้น้องๆ สัมผัสการเรียนรู้แบบใหม่ พร้อมทดลองเรียนจำลองแบบนิวซีแลนด์ โดยครูนิวซีแลนด์ที่บินตรงมาสอนออกแบบพัฒนานวัตกรรมผสมผสานการคิดสร้างสรรค์ พร้อมเปิดรับทุนการศึกษาจากกว่า 20 สถาบันการศึกษาชั้นนำจากนิวซีแลนด์ตั้งแต่ระดับมัธยมจนถึงระดับอุดมศึกษา และรับข้อเสนอพิเศษจากสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ พร้อมลุ้นรับตั๋วเครื่องบินฟรี จากสายการบินแอร์นิวซีแลนด์ โดยมี มร.ทาฮา แมคเฟอร์สัน เอกอัคราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน และมีน้องๆนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

มร.ทาฮา แมคเฟอร์สัน

มร.ทาฮา แมคเฟอร์สัน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย
กล่าวว่า ในยุคที่เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิต ทุกวงการเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นภาคการศึกษา อุตสาหกรรม การเงินการธนาคาร และอื่นๆ อีกมากมาย ที่จะต้องมีการปรับตัวและพัฒนาการใช้ทักษะต่างๆ ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ และรับมือกับธุรกิจใหม่ๆได้ในอนาคต โดยเราจะต้องเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมสำหรับโลกอนาคต และคำตอบเดียวสำหรับทุกวงการก็คือการเตรียมความพร้อมผ่านระบบการศึกษา ซึ่งทักษะที่สำคัญของศตวรรษที่ 21 ก็คือการพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์ และการคิดรอบด้านอย่างเป็นระบบ

การศึกษานิวซีแลนด์ สามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถสร้างทักษะด้านการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนนักศึกษาสามารถรับมือกับโลกของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ดังนี้

- ประการแรก นิวซีแลนด์ใช้ระบบการศึกษาแบบ ‘Inquiry model of learning’ หรือการสอนแบบการแสวงหาความรู้เป็นฐาน คือการสอนให้นักเรียนสืบเสาะหาคำตอบของปัญหาจากการรวบรวมข้อมูลต่างๆ แล้วสรุปเป็นคำตอบ และทดสอบว่าคำตอบหรือข้อสรุปนั้นถูกต้องหรือไม่ ทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ขึ้นได้ด้วยตนเอง ซึ่งนักเรียนจะได้รับการสอนวิธีถามคำถามที่สำคัญ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

- ประการที่สอง รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้สร้างระบบการศึกษาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยหลักสูตรการเรียนการสอนนั้นได้รับความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศนิวซีแลนด์ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษา และทดลองทำงานในระหว่างภาคเรียน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และฝึกทักษะด้านการทำงานให้เป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญนิวซีแลนด์ยังได้รับการจัดอันดับเป็น 1 ใน 3 ของประเทศที่เตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคตที่ดีที่สุดในโลก โดยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก

- ประการที่สาม การศึกษาเทศนิวซีแลนด์ได้เตรียมเด็กรุ่นใหม่ให้เป็นพลเมืองระดับโลก และนักคิดแนวใหม่ ทั้งนี้ประเทศนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภาษาและวัฒนธรรม นักเรียนทุกคนจึงได้รับความรู้ทักษะและทัศนคติที่จะทำให้พวกเขาเข้ากับโลกที่แตกต่าง และหลากหลายได้อย่างกลมกลืน ซึ่งจุดนี้ทำให้นักเรียนมีความสามารถในการปรับตัวได้ดี ทั้งยังตามหาเส้นทางของตัวเอง พร้อมกับมีความยืดหยุ่นที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในโลกยุคใหม่ที่ท้าทายนี้


โดยภายในงานสามารถพบปะและขอรับคำปรึกษาจากตัวแทนสถาบันการศึกษาชั้นนำจากประเทศนิวซีแลนด์ มากกว่า 48 สถาบันไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนประถม มัธยม สถาบันภาษา สถาบันเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยทุกแห่งของนิวซีแลนด์ที่มาร่วมงานในครั้งนี้

นอกจากนี้ วาววา-ณิชารีย์ โชคประจักษ์ชัด ดาราสาวสวยชื่อดัง มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องการเรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ด้วย และงานนี้ยังมีพิธีกร 2 ภาษาคนเก่ง ทศธรรม เปี่ยมสมบูรณ์ (ลูกชาย ศ.ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์) มารับรางวัลศิษย์เก่านิวซีแลนด์ดีเด่นจากท่านทูตอีกด้วย .. ผู้สนใจข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.studyinnewzealand.govt.nz