เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 พ.ย.62 ที่ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา นายนิพนธ์ ลิ้มวงศ์ยุติ นายกเทศบาลเมือง (ทม.) บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา พร้อมผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชนรวมทั้งนักธุรกิจในพื้นที่ อ.บัวใหญ่ อ.บัวลาย อ.สีดา อ.แก้งสนามนาง นัดรวมตัวเดินทางเข้าพบนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เพื่อขอคำปรึกษากรณีการศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่เชื่อมตะวันออก-ตะวันตก สายนครสวรรค์-บ้านไผ่ (East-West Corridor) ซึ่งมีสถานีชุมทางบัวใหญ่ อยู่ในแนวเส้นทางเลือกอาจไม่ได้พิจารณาเป็นเส้นทางของโครงการ ฯ

นายนิพนธ์ ฯ นายก ทม.บัวใหญ่ ฯ เปิดเผยในฐานะตัวแทนชาวบัวใหญ่ ว่า ผลการศึกษาแนวทางเลือกโครงการ 3 เส้นทาง สายสีเหลือง เริ่มต้นที่บ้านหัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เชื่อมต่อสถานีชุมทางบัวใหญ่ สิ้นสุดที่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น รวมระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทางที่เหมาะสมและคุ้มค่าต่อการลงทุนมากที่สุด ซึ่งมีเหตุผลประกอบดังนี้ 1.มีจำนวนสถานีรถไฟซึ่งตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟทางคู่ ชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น รวม 36 สถานี จึงไม่ปัญหาการเวนคืนที่ดิน มีเพียงเส้นทางจาก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ถึงสถานีชุมทางบัวใหญ่ รวมระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ต้องก่อสร้างทางคู่เพิ่มเติม 2.ผ่านพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติน้อยที่สุด 3.ความพร้อมของสถานีชุมทางบัวใหญ่ มีความยาวของชานชาลา 500 เมตร และมี Container Yard หรือ CY ซึ่งเป็นลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์ ขนาดพื้นที่ 38,000 ตารางเมตร เป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงและจุดเชื่อมต่อถนนมอเตอร์เวย์ นครราชสีมา-ขอนแก่น ที่ห่างออกไปประมาณ 7 กิโลเมตรในอนาคต รวมทั้งรอบๆ สถานี ฯ เป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งข้าวและน้ำตาล ที่สำคัญเป็นทางผ่านของเส้นทางสู่อินโดจีน หากพิจารณาเส้นทางนี้จะเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์และสอดคล้องกับการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการขนส่งสินค้า ผู้โดยสารและศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งก่อให้เกิดการจ้างงานและพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟอย่างเป็นรูปธรรม

นายนิพนธ์ ฯ กล่าวว่า แม้น อ.บัวใหญ่ จะมีศักยภาพมากกว่าที่อื่นๆ ค่อนข้างชัดเจน แต่ ชาวบัวใหญ่ ยังรู้สึกฝันร้ายกับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาลที่ผิดหวังมาตลาด ก่อนหน้านี้เคยมีการศึกษาก่อสร้างทางรถไฟสายบัวใหญ่-มุกดาหาร สุดท้ายก็ถูกยกเลิกโดยไม่ทราบสาเหตุ วอนถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โปรดรับทราบ อ.บัวใหญ่ เป็นเมืองปิดนานหลายสิบปี หากพิจารณาอย่างรอบด้านและให้ความเป็นธรรมเส้นทางรถไฟผ่าน อ.บัวใหญ่ จะสามารถสร้างคุณประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นรวมทั้งนำความเจริญมาสู่ท้องถิ่นได้อย่างแน่นอน

ด้านนายวิเชียร ฯ ผวจ.นครราชสีมา ให้สัมภาษณ์ว่า พี่น้องชาวบัวใหญ่ได้มาพบเพื่อยืนยันความพร้อมที่จะเป็นทางเลือกเส้นทางรถไฟสายใหม่ ประโยชน์ที่ได้มิใช่เฉพาะชาวบัวใหญ่เท่านั้น ชาวโคราชทั้งจังหวัดรวมทั้งชาว อ.บ้านไผ่ อ.เมืองพล จ.ขอนแก่น และ ชาวชัยภูมิ ก็ได้รับอานิสงส์นี้เช่นกัน ที่ผ่านมา อ.บัวใหญ่ และอำเภอใกล้เคียงถูกปล่อยปละละเลยทำให้ชาวบ้านรู้สึกมีความเหลื่อมล้ำกับคนอำเภออื่นๆ

อย่างไรก็ตามขณะนี้เป็นขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ สังคม การเงิน วิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงยังไม่มีคำตอบจะเลือกเส้นทางไหน แต่ตนจะสนับสนุนเต็มที่และผลักดันนำเข้าสู่วาระการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อเตรียมนำเสนอข้อมูลสถานีชุมทางบัวใหญ่ มีความพร้อมดังนี้ 1.ความปลอดภัยและความสะดวกสบายของผู้ใช้บริการ 2.ความสอดคล้องกับพื้นที่ใกล้เคียง 3.เวนคืนน้อยที่สุด เพื่อลดผลกระทบ 4.ความยากง่ายในการก่อสร้างราคาก่อสร้าง 5.ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้รัฐบาลพิจารณาเส้นทางสายสีเหลืองสามารถตอบโจทย์การเป็นโครงข่ายที่สมบูรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพของการขนส่งทางรางได้ดีที่สุด

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance