“มนัญญา" ปลื้มผลงาน เปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แห่งแรก ในเมืองหลวง ฟุ้งเพิ่มเงินเข้ากระเป๋าเกษตรกร มีกำลังใจทำพืชผักผลไม้อินทรีย์ ป้อนผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์แห่งแรกในกรุงเทพมหานคร ณ ร้านสหกรณ์พระนคร ถ.พหลโยธินว่า ตนต้องการพัฒนาร้านสหกรณ์ ให้เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายพืชผักและผลิตผลการเกษตรจากสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าทั้งของสดและของแห้ง โดยจะเน้นจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เช่น มาตรฐาน GAP และปลอดภัยในราคายุติธรรม ซึ่งผู้บริโภคสามารถตรวจสอบถึงที่มาของแหล่งผลิตสินค้าแต่ละชนิด เพื่อสร้างความมั่นใจเมื่อเลือกซื้อสินค้าที่ “ซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์”

“ดิฉันต้องการผลักดันให้สำเร็จเพราะหากทำได้ จะเป็นการนำสินค้าสหกรณ์ออกสู่ตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ดังนั้นประมาณ 3 เดือน จะประเมินได้ว่าการตอบรับเป็นอย่างไร ต้องปรับปรุงอะไรให้ตรงใจคนซื้อ เพราะสินค้าที่นำมาจำหน่ายที่นี่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายที่รักสุขภาพ บริโภคพืชผักและสินค้าที่คุณภาพดี หากเสียงตอบรับดีจะมีการขยายออกไปทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์ เพราะหากสินค้าขายได้ดี ก็จะเป็นผลให้เงินในกระเป๋าของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรมีเพิ่มขึ้น ดังนั้นการที่ประชาชนมาช่วยอุดหนุนสินค้าสหกรณ์ นอกจากได้สินค้าดีแล้ว อีกทางหนึ่ง คือเรากำลังช่วยกันเกื้อกูลพี่น้องประชาชนของเราในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้มีกำลังใจผลิตสินค้าดี สินค้าปลอดภัยมาจำหน่าย และอนาคตจะส่งเสริมให้ค้าออนไลน์เพิ่มขึ้น"รมช.เกษตรฯกล่าว

น.ส.มนัญญา กล่าวว่า ขอขอบคุณทกฝ่ายร่วมมือกันส่งเสริมเปิดตลาดเพิ่มช่องทางให้สินค้าเกษตร จากทั่วประเทศเข้าเมืองหลวงของอร่อยที่สุดของประเทศไทย มาที่สหกรณ์พระนคร เป็นการแบ่งปันผลประโยชน์ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ทำให้คนไทย บริโภคผักผลไม้ปลอดสารเคมี ผักอินทรีย์ ราคาไม่แพง ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป ขอเป็นกำลังใจให้สหกรณ์เครือข่ายผู้ผลิต ทำให้เกิดซูเปอร์สหกรณ์ เป็นผลงานไม่ใช่ของดิฉัน คนเดียวเป็นของทุกคนภาคภูมิใจวันนี้เรามีตลาดของเกษตรกรได้ช่วยชาวบ้าน

น.ส.มนัญญา กล่าวอีกว่า ซุเปอร์มารเก็ตสหกรณ์ จะขยายไปทุกจังหวัด อำเภอ อบต.ต่างๆ โดยเร็วๆ นี้จะเปิดที่จ.นครปฐม ขอให้ผู้บริโภคมั่นใจผลผลิตการเเกษตรของสหกรณ์ รับรองจากต้นทางเป็นจีเอพี การผลิตสินค้า ไม่ใช่สารเคมี เป็นชีวภาพ และแก้ปัญหาเรื่องราคาที่ผ่านคนกลาง โยนกันไปกันมา ทำให้เกษตรกรไม่มีกำลังใจ เรามาทำตรงนี้ทำให้เกษตรกร มีรายได้มั่นคงขึ้น มีกำลังใจผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมาขาย เกิดผลดีทั้งตัวเกษตรกรเองและผู้บริโภค เปิดตลาดช่องทางให้คนรู้จักสินค้าสหกรณ์ที่มีคุณภาพ จากฟาร์มสู่มือผู้บริโภค

ด้าน นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า การดำเนินธุรกิจจะเป็นลักษณะการ ฝากขาย โดยให้สหกรณ์ผู้ผลิตแจ้งราคาทุน ราคาตลาด เพื่อให้ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด สามารถกำหนดราคาขายให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้ รวมถึงตกลงร่วมกันในรายละเอียด เช่น ขนาดสินค้า ราคา และช่วงเวลาการจัดจำหน่าย ทั้งนี้รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภาคเอกชนเข้ามาช่วยเป็นคณะทำงานเพื่อให้ความเห็นในการออกแบบมุมจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ การพัฒนามาตรฐานสินค้า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตรงใจผู้บริโภคมากขึ้นที่ต้องการทั้งคุณภาพและบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม น่าซื้อ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับสินค้านำร่องที่ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด ซอยอารีย์ กรุงเทพฯ จะมีสินค้า 4 ชนิดหลัก คือ ข้าวหอมมะลิ จากสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด สหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด เนื้อโคขุนจากสหกรณ์โคเนื้อกำแพงแสน จำกัด จ.นครปฐม “KU Beef” เนื้อโคขุนแปรรูป เช่น เนื้อกระจกและเนื้อแผ่นจากสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร ไข่ไก่ จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา และผักผลไม้เมืองหนาว เช่น ฟักทองญี่ปุ่น แตงกวาญี่ปุ่น กะหล่ำปลีสีม่วง มะเขือเทศ อะโวคาโด้ จากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

นางบุญเกิด ภานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด กล่าวว่า ดีใจที่ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผลักดันให้เกิดการเชื่อมสินค้าสหกรณ์กับตลาดคนเมือง เพราะจะเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าคุณภาพของสหกรณ์ เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อผู้บริโภคซื้อสินค้าไปแล้วติดใจ ก็มักจะโทรมาถึงร้อยเอ็ดว่าจะสามารถหาซื้อได้ที่ไหน จากนี้ไปก็จะได้มีตลาดทางเลือกเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ มีรายได้ประมาณ 20-30 ล้านบาทต่อเดือน คาดว่าการเข้าร่วมตลาดนี้จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 5 % ต่อเดือน ซึ่งอยากฝากว่าเพื่อนๆ สมาชิกสหกรณ์ที่ต้องการขายสินค้า ขอให้ตั้งใจทำคุณภาพให้ดี เพราะเมื่อคุณภาพดี จะมีตลาดมาหาเอง อย่าคิดว่าการทำคุณภาพเป็นเรื่องเสียเวลาหรือสิ้นเปลือง เพราะเมื่อทำได้ ความสำเร็จจะวิ่งมาหาสหกรณ์เอง

ขณะที่ นายประวิทย์ นามเหลา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า สหกรณ์ผลิตเนื้อคุณภาพสายพันธุ์ผสมระหว่างแองกัสกับวากิว ทำให้เนื้อนุ่ม ทั้งนี้ได้เริ่มส่งเนื้อทุบพร้อมทานและเนื้อกระจกพร้อมทาน มาทดลองวางตลาดสหกรณ์แห่งนี้ เบื้องต้นไม่คาดหวังรายได้ แต่คาดหวังในเรื่องการเปิดตัว การแนะนำตัวต่อตลาดมากกว่า

"ผมเห็นว่านโยบายนี้ดีมาก เป็นนโยบายที่จะนำสินค้าสหกรณ์สู่ตลาด อยากให้มีทุกจังหวัดเป็นสหกรณ์ร้านค้าเครือข่าย เพราะที่ผ่านมาต้องบอกว่าสหกรณ์มุ่งทำของดี แต่สู้เงื่อนไขของร้านค้าเอกชนไม่ค่อยไหว เพราะทั้งค่าดำเนินการ ค่าบริหาร การโปรโมทสินค้า การจัดโปรโมชั่น ซึ่งรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 5% ของต้นทุน รวมถึงการวางจำหน่ายสินค้าที่มักจะไม่ค่อยโชว์สินค้าของสหกรณ์ ดังนั้นหากสำเร็จจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับทุกสหกรณ์"นายประวิทย์ กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน