ตลอด 6 วัน 24 – 29 ต.ค. ชาวไทย-ต่างชาติกว่า 9.2 หมื่นคนเข้าชมนิทรรศการเรือพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารค

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า จากการจัดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 24 ต.ค.-11 พ.ย. 2562 มีรายงานจำนวนผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 24 - 29 ต.ค. รวมทั้งสิ้น 92,190 คน ส่วนใหญ่ให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการเนื่องจากได้รับองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังได้มาเห็นกับความตระการตาของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคผ่านเรือพระที่นั่งจำลอง พร้อมชมการสาธิตแห่เรืออย่างใกล้ชิด

ปลัดวธ. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้จากการที่นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวฯ ที่มาร่วมชมนิทรรศการ ได้หารือถึงการที่จะร่วมประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว เข้ามาชมให้มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งส่วนใหญ่มีโปรแกรมเดินทางมาเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามอยู่แล้ว โดยจะมีการประสานงานไปยังหน่วยงานสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวให้เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาชมนิทรรศการ หรือปรับตารางการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ซึ่งจะได้รับทั้งความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านนิทรรศการงานพระราชพิธี อีกทั้งชมการแสดง มีวันละ 6 รอบ รวมถึงชุดการแสดงม่านน้ำที่ตระการตา นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายอาหารที่ได้รับการคัดสรร ตลอดจน สินค้าวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีระดับประเทศ

“ภายในงานยังมีมัคคุเทศก์น้อย จิตอาสา ที่ผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร จะมาบรรยายถ่ายทอดอธิบายส่วนต่างๆ ในนิทรรศการให้แก่ผู้ชม ทั้งภาษาไทย อังกฤษ และจีน จะเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และมีความรู้เฉพาะด้านในองค์ประกอบงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวธ.มุ่งหวังให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญของโบราณราชประเพณีไทยที่มีมาตั้งแสมัยอยุธยา รวมทั้งสามารถ สืบสาน รักษา และต่อยอด ยังจะเป็นความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นจิตอาสางานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานนิทรรศการทั้งหมดได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765” นายกฤษศญพงษ์ ปลัดก.วัฒนธรรม กล่าว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน