วันที่ 28 ต.ค.มีรายงานว่า น.ส.อัญชุลี ลักษณ์อำนวยพรประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง พร้อมด้วยเครือข่ายกว่า 10 คน ในฐานะผู้แทนเกษตรกรเกษตรกร 6 จังหวัด รวม 1,091 คน ยื่นฟ้องคณะกรรมการวัตถุอันตราย คณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กรณีขอให้เพิกถอนมติคณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ให้ยกเลิกการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต , ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อทุเลาการบังคับตามมติดังกล่าว ที่กำหนดจะให้เริ่มแบนสามเคมีทั้ง 3 ชนิด ในวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษานั้น

ต่อจากนั้น กลุ่มเครือข่ายฯ แจ้งว่า ศาลปกครองได้รับคำฟ้องไว้เป็นคดีหมายเลขดำ ส.26/2562 พร้อมกับรับคำร้องขอให้ศาลไต่สวนเพื่อกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวไว้ด้วย โดยศาลกำหนดนัดไต่สวนคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราว ในวันพุธที่ 30 ตุลาคมนี้ เวลา 10.00 น.

อย่างไรก็ตาม น.ส.อัญชุลี ระบุว่า ทางเครือข่ายได้จัดเตรียมพยานที่จะเข้าให้ข้อมูลต่อศาลในการไต่สวนไว้ 3 กลุ่ม คือ อดีตข้าราชการสังกัดกรมวิชาการเกษตร 4 คน อาทิ อดีตอธิบดี กรม และ ผอ.กลุ่ม , กลุ่มที่ 2 นักวิชาการ 7 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรและวัชพืช อาทิ ม.เกษตรฯ มช.และ ม.สงขลานครินทร์ และกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มผู้ใช้สารเคมีทางการเกษตร รวมทั้งเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับ องค์ประกอบของสารเคมี นอกจากนี้ ทางกลุ่มได้ประสานจะให้มีแพทย์มาร่วมเป็นพยานด้วย แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการ

กองทุนประกันวินาศภัย