"รมช.มนัญญา" เปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์พระนคร คัดสินค้าเกษตรคุณภาพ ผักผลไม้ปลอดสาร ทั่วประเทศมาไว้ใจกลางเมือง

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จะเป็นประธานเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์แห่งแรกในกรุงเทพมหานคร (ซูเปอร์พระนคร)ในวันที่ 30 ต.ค. ที่ร้านสหกรณ์พระนคร ถ.พหลโยธิน ใกล้สถานีรถไฟฟ้าอารีย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่จะพัฒนาร้านสหกรณ์  ให้เป็นศูนย์รวบรวมและจำหน่ายพืชผักปลอดสาร และผลิตผลการเกษตรจากสหกรณ์ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าทั้งของสดและของแห้ง ซึ่งจะเน้นจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ในราคายุติธรรม ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบที่มาของแหล่งผลิตสินค้าแต่ละชนิด เพื่อสร้างความมั่นใจเมื่อเลือกซื้อสินค้าที่ “ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์”

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้คัดสรรสินค้าของสหกรณ์จากจังหวัดต่าง ๆ มาจำหน่าย เช่น ข้าวหอมมะลิ ทุ่งกุลาร้องไห้ จากสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จำกัด จ.ร้อยเอ็ด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์ จำกัด และ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์จากสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด จ.นครราชสีมา,นมอัดเม็ดจากสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด นม UHT สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์),ไข่ไก่จากสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา,ผักเมืองหนาว ทั้ง ฟักทองญี่ปุ่น พริกหวาน มะเขือเทศ กะหล่ำปลีสีม่วง และอะโวคาโดที่ได้มาตรฐาน GAP จากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด จ.เชียงใหม่,เนื้อโคขุนจากสหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จ.มุกดาหาร และกาแฟสำเร็จรูป พันธุ์โรบัสต้าที่มีความเข้มข้นของรสชาติกาแฟจากสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร จำกัด

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางให้ผู้บริโภคเข้าถึงสินค้าสหกรณ์ได้มากขึ้น  ซึ่งการเปิดตัวซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์จะนำร่องที่ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด ในกรุงเทพมหานครเป็นแห่งแรก เนื่องจากตั้งอยู่ในย่านชุมชน และใกล้รถไฟฟ้า BTS อารีย์ ซึ่งเป็นจุดที่ประชาชนเดินทางมาซื้อสินค้าได้สะดวก และในอนาคตจะสนับสนุนให้มีซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ในจังหวัดต่าง ๆ เพื่อขยายช่องทางจำหน่ายผัก ผลไม้ เนื้อ นม ไข่ไก่ และสินค้าแปรรูป ให้เข้าถึงผู้บริโภคทุกพื้นที่ต่อไป

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน