ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย พิศิฎฐ์ สุรวัลลภ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และคณะนักศึกษาและนักเรียนจาก Univetsity Sains Malaysia รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย นำคณะโดย อาจารย์ Mohd Shahrul Imran BinAbdulloh ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษามลายู ได้เข้าเยี่ยมมหาวิทยาลัยนราธิวาสนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านภาษามลายูและภาษาอ้งกฤษและได้จัดกิกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นของการสื่อสารทางด้านภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ทางด้านมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ยังสื่อถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ..ที่หลากหลายรวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดนราธิวาสให้คณะอาจารย์และนักศึกษาUniversityDains Malaysia ได้นำความรู้ของการจัดกิจกรรม ครั้งนี้รวมถึงประสบการณ์ไปพัฒนาการศึกษาด้านภาษามลายูและภาษาอังกฤษต่อไป

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance