สัปดาห์พยากรณ์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 26 ต.ค. – วันศุกร์ที่ 1 พ.ย. 2562

ภิญโญ พงศ์เจริญ

ชาวราศีเมษ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 14 พฤษภาคม

มีความกระตือรือร้นในการทำงาน จะทำอะไรจะมีพลังและประสบความสำเร็จในที่สุด สุขภาพอนามัยจะดีขึ้น ความเป็นอยู่ในครอบครัวพัฒนาดีขึ้น การงานมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น มีความคิดริเริ่มด้านการงาน จะได้ทำงานช่วยเหลือสังคม จะได้คบหาสมาคมกับเพื่อนใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ ควรรับฟังคำแนะนำของคนรอบข้างไว้บ้าง จะมีการเดินทางไปร่วมกิจกรรมสำคัญ มีโอกาสได้รู้จักกับบุคคลในระดับสูงและคนต่างถิ่นต่างแดน มีผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือ มีการวิ่งเต้นติดต่อประสานงาน การใจอ่อนและไม่รอบคอบจะเป็นเหตุทำให้ต้องเงินโดยไม่จำเป็น

ชาวราศีพฤษภ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน

ควรดูแลรักษาสุขภาพให้ดี มีโอกาสได้เดินทางไกล ชีวิตมีการพัฒนาดีขึ้น จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากมิตรสหาย จะเป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป จะได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานที่ดี จะประสบความสำเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การงานที่ท่านรับผิดชอบอยู่ มีโอกาสได้ใช้วิชาความรู้ที่ร่ำเรียนมา มีความเพียรพยายามในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง ควรระวังการลงลายมือชื่อในเอกสารสัญญา เพราะอาจถูกหลอกลวงได้ง่าย มีความเพียรพยายามในการแสวงหาทรัพย์สินเงินทอง จะได้รับความเดือดร้อนและเสียผลประโยชน์ทางการเงินเพราะมิตรสหายและคนที่คุ้นเคย ระวังการพนันการเสี่ยงโชคทำให้เสียผล จะได้ทรัพย์สินเงินทองจากผลงานเก่าๆ ของเก่าๆ หากมีหนี้สินอยู่เมื่อมีเงินก็ควรชำระหนี้โดยเร็ว ทรัพย์สินที่คิดว่าสูญเสียไปแล้วก็จะได้คืน ญาติพี่น้องจะมาขอความช่วยเหลือ

ชาวราศีมิถุน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 กรกฎาคม

วิถีชีวิตจะพัฒนาดีขึ้น มีโชคลาภความสำเร็จ มีโอกาสได้พบคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงข้ามที่ถูกใจ การเดินทางควรระวัง ปัญหาต่างๆจะคลี่คลายลงไปเอง จะได้รับรับความนิยมชมชอบจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่การงาน ทำอะไรสำเร็จลุล่วงได้อย่างรวดเร็ว มีโอกาสได้ศึกษาอบรมมีความรู้เพิ่มเติม จะได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน ท่านสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีการโต้ตอบทางการเจรจาและเอกสาร จะมีรายได้เข้ามาหลายทาง การบริหารจัดการทางการเงินและทรัพย์สินที่ดีทำให้ฐานะการเงินดีขึ้น มีโอกาสได้ช่วยเหลือบุคคลอื่น ไม่ควรให้ใครกู้ยืมเงินโดยไม่มีหลักประกันที่มั่นคง การใช้จ่ายควรประหยัดและเก็บออมไว้บ้าง

ชาวราศีกรกฎ

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม

ระวังคำพูด จะมีความคิดเห็นขัดแย้งกับผู้ใหญ่ จะมีคนคอยจ้องจับผิด จะมีการเดินทางเร่งด่วนเพราะตำแหน่งหน้าที่การงาน มีงานที่จะต้องทำให้เรียบร้อยภายใต้เวลาที่จำกัด ไม่ควรเปลี่ยนแปลงตามการยั่วยุของเพื่อนฝูงโดยไม่รู้แนวทางอนาคต จึงควรรักษามาตรฐานที่ดีเอาไว้เพราะท่านกำลังมีคู่แข่ง แต่ความดีการตรงต่อเวลาและยอมรับในกฎระเบียบกติกา ความตั้งใจขยันขันแข็งจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการงาน จะได้พบเพื่อนร่วมงานเก่าๆ ควรรักษาผลงานเก่าๆ เอาไว้ ควรมีความรอบคอบในการใช้จ่าย รายจ่ายส่วนมากจะเป็นค่าภาษีสังคมและกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การลงทุนและการสำรองจ่ายควรจะพิจารณาให้รอบคอบ จะมีรายได้พิเศษหรือได้เงินคืน มีเรื่องราวเกี่ยวกับการทำสัญญาหรือติดต่อโต้ตอบทางเอกสารทั่วไป

ชาวราศีสิงห์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน

ควรใจเย็นๆ การลงทุนควรระมัดระวัง จะได้พบอะไรดีๆ ได้ข่าวดี มีผลประโยชน์เพิ่มมากขึ้น มีผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือด้านการงาน การติดต่อทางธุรกิจจะประสบความสำเร็จ การงานที่ทำอยู่จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น จะเป็นที่ไว้วางใจของผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงาน มีความพึงพอใจในผลงานของตน จะมีการลงทุนเข้าหุ้นเพื่อหาผลประโยชน์ จะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ทำ จะได้ใช้ความรู้ความสามารถมากขึ้น จะได้ตำแหน่งการงานที่ดีและมีความก้าวหน้า มีการวิ่งเต้นติดต่อเรื่องการเดินทาง ท่านสามารถจัดการทางการเงินได้ดีไปตามจังหวะที่เหมาะสม ถึงแม้จะหาเงินได้เก่ง แต่ก็สิ้นเปลืองมากเช่นกัน มักจะใช้จ่ายเงินหมดไปในระยะเวลาอันรวดเร็วกับการสมาคมและการสังคมสงเคราะห์โดยไม่สนใจการออมเท่าใดนัก จึงไม่ค่อยมีเงินเหลือเก็บ

ชาวราศีกันย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม

ปัญหาต่างๆ จะคลี่คลาย ท่านสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคได้ จะได้คบหาสมาคมกับคนต่างถิ่นต่างแดน มีการเจรจาตกลงทางธุรกิจ ท่านสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี สามารถทำงานได้หลายอย่าง การงานนำมาซึ่งผลประโยชน์และรายได้ที่พึงพอใจ งานเก่าที่คั่งค้างจะถูกสะสางลงจนจบสิ้น หุ้นส่วนและเพศตรงข้ามที่ดีจะเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลือ มีการปรับปรุงเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น มีโอกาสได้เดินทางและพบปะกับผู้คนมากมาย บริวารจะเข้ามามีอิทธิพลในการทำงานและชีวิตส่วนตัว งานเก่าที่คั่งค้างเป็นภาระที่หนักอึ้งจะได้รับการแก้ไขทำให้จบลงโดยเร็ว จะมีข่าวไม่สบอารมณ์เรื่องการงาน มีโอกาสได้เดินทางและพบปะกับผู้คนมากมาย จะได้ผลประโยชน์จากผู้น้อย ได้ร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา มีการทำบุญทำทานเสียบ้างก็จะดี การสงเคราะห์ญาติพี่น้องเป็นสิ่งที่ควรกระทำ

ชาวราศีตุลย์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 17 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน

จะได้คบหาสมาคมกับผู้ใหญ่คนมีความรู้ มีผู้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ มีคนคอยให้กำลังใจ มีงานชิ้นสำคัญเข้ามาให้ทำ ความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นควรสืบดูประวัติความเป็นมาให้ดี รู้เขารู้เราไว้เป็นดีที่สุด มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ หุ้นส่วนเพศตรงข้ามจะเข้ามามีอิทธิพล จะทำการใดต้องพิจารณาให้รอบคอบ มิฉะนั้นจะมีปัญหาได้ง่าย จะได้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยปัญหาในวงการงาน การเจรจาทางธุรกิจประสบความสำเร็จ มีรายได้จากงานชิ้นใหม่ๆ เงินทองที่ได้มาจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารที่อยู่อาศัย ทรัพย์สินเงินทองที่ผู้อื่นหยิบยืมไปแล้วยังไม่ได้คืนหรือสูญหายไปแล้วหากมีการทวงถามหรือค้นหาก็จะพบหรือได้กลับคืนมาหรือมีคนมาชำระหนี้ที่ขาดอายุความไปแล้ว จะมีข่าวทางไกลหรือจดหมายสำคัญ

ชาวราศีพิจิก

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม

ท่านสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ ได้ การงานประสบความสำเร็จ มีทรัพย์สินเงินทองเพิ่มมากขึ้น ผู้ใหญ่จะให้ผลประโยชน์เป็นทรัพย์สินเงินทอง มีความเพียรพยายามในการทำงานมากขึ้น การงานที่ทำอยู่จะถูกปรับปรุงแก้ไขให้เข้าที่เขาทาง มีเพื่อนร่วมงานคนใหม่คอยช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ โดยอาศัยความรู้ความสามารถตลอดจนอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย มีโอกาสได้ร่วมงานสังคมหลายครั้ง ระวังจะเกิดศัตรูจากสาเหตุเล็กน้อย มีรายได้มากแต่ถูกใช้ไปหลายทาง จึงควรวางแผนทางการเงินให้ดีไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายตามใจตนเอง การเงินของท่านจะดีขึ้นไปพร้อมๆ กับตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นด้วย สิ่งที่ลงทุนหรือทำไว้จะประสบผลสำเร็จสมความปรารถนา

ชาวราศีธนู

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม

ท่านจะมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น การงานมีการพัฒนาดีขึ้น มีโอกาสดีที่จะสะสางงานเก่าๆ ให้เข้าที่เข้าทาง
มีผู้ใหญ่คนมีความรู้คอยให้คำปรึกษาหารือ มีการโต้ตอบทางเอกสารและการสื่อสารหรือโดยวิธีอื่น กำลังแสวงหาลู่ทางในการปรับปรุงการงานให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น การทำนิติกรรมสัญญาจะสำเร็จในไม่ช้า จะมีรายได้จากผลงานเข้ามาเป็นระยะๆ จึงควรเก็บออมเป็นเงินสดไว้ใช้จ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการงานดีกว่าที่จะนำไปลงทุนในห้วงเวลาที่มีการปั่นป่วนทางธุรกิจซึ่งไม่แน่นอน การทำนิติกรรมสัญญาจะสำเร็จในไม่ช้า เงินทองที่มีอยู่จะถูกนำไปแก้ปัญหาที่คั่งค้าง มีผู้มาขอรบกวนเรื่องการเงินอยู่มิได้ขาด เงินทองที่มีอยู่ในมือท่านไม่ควรให้ใครหยิบยืมในช่วงนี้ เพราะมีโอกาสที่จะไม่ได้รับการชำระหนี้สูง เงินทองหามาได้มากก็ใช้ไปมาก จึงควรมีความระมัดระวังการใช้จ่ายให้ดี เงินถูกใช้ไปในการปรับปรุงบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น

ชาวราศีมังกร

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์

วิถีการดำเนินชีวิตจะมีการพัฒนาดีขึ้น อยู่ในครรลองชีวิตที่ถูกต้อง ระวังปัญหาเรื่องกฎหมายและศีลธรรม อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ การงานแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ด้วยแผนงานที่ดีและมีบริวารให้การสนับสนุนประกอบกับความรู้ความสามารถที่มีอยู่ทำให้สามารถแก้ไขได้ หากอยากได้เงินมากจึงต้องทำงานหนักเพิ่มมากขึ้น โดยไม่คิดถึงความเหน็ดเหนื่อย จะมีงานใหม่ๆ เข้ามาให้ทำ มีการเดินทางไปพบปะคนต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษา จะได้ทำงานที่ชอบและเหมาะสมกับวุฒิภาวะ จะพูดจะเขียนอะไรต้องระวังเพราะจะเกิดเรื่องราวได้ง่าย มีงานมากจนต้องเก็บเอางานมาทำที่บ้าน มีรายได้และมีฐานะทางสังคมดีขึ้น จะได้ของเก่าซึ่งมีผลทางจิตใจ มีเงินทองไหลเข้ามาหลายสาย ถึงแม้ท่านจะได้เงินมามากก็ใช้เงินมากเช่นกัน บุตรบริวารทำให้ท่านมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น การที่ท่านมีความละเอียดถี่ถ้วนทำให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ดี

ชาวราศีกุมภ์

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 14 มีนาคม

จะมีการเดินทางไปร่วมสมาคมกับกลุ่มคนและคณะบุคคล ผลงานที่ทำไว้กลับปรากฏเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชน มีโอกาสได้ศึกษาวิชาการที่แปลกใหม่ จะได้ร่วมงานในองค์กรการกุศล ได้พบปะสังสรรค์กับผู้คนมากมาย ส่วนท่านที่ยังไม่มีงานทำก็จะได้งานที่พึงพอใจ จะมีการทำนิติกรรมสัญญาทางธุรกิจ ได้รับข่าวหรือมีการติดต่อสื่อสารกับคนต่างถิ่น เงินทองถูกใช้ไปเพื่อสาธารณกุศลและการเอื้อเฟื้อคนอื่น จึงไม่ค่อยจะมีเงินเหลือเก็บ การใจร้อนใจเร็วทำให้เสียเงินอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัว จึงควรควบคุมอารมณ์ให้ได้ มุ่งหวังพิชิตอุปสรรคเพื่อความสำเร็จในชีวิต มีไหวพริบในการหาเงิน รู้จักหมุนเงินให้เกิดประโยชน์ หาเงินเพื่อคนอื่นได้ใช้ โชคดีจะได้รับเงินจากผลงานที่ทำไว้

ชาวราศีมีน

ท่านที่เกิดระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 12 เมษายน

ควรเจริญสติ สวดมนต์ไหว้พระ มีการปรับปรุงเรื่องหน้าที่การงาน มีการศึกษาอบรมเพิ่มเติม มีความคิดและสติปัญญาในทางสร้างสรรค์ที่ดี มีงานใหม่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น การเจรจาเกี่ยวกับการงานจะได้ผลดี มีการริเริ่มโครงการใหม่ๆ เพื่อนฝูงแนะนำงานใหม่เข้ามา ควรระมัดระวังเรื่องการคบเพื่อน เพราะอาจถูกหลอกลวงทำให้เกิดความเสียหายได้ง่าย หากมีปัญหาก็ควรปรับความเข้าใจกับเพื่อนร่วมงานโดยเร็ว มีความรับผิดชอบเกี่ยวกับการงานมากขึ้น ด้วยเหตุที่เป็นคนมีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ จึงทำให้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ทำอยู่ได้ไม่ยาก มีความคิดและสติปัญญาในทางสร้างสรรค์ที่ดี มีงานใหม่ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น จะมีการศึกษาศาสตร์ลี้ลับมหัศจรรย์ จะได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance