ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนบริจาคโลหิต A , B , O และ ABเนื่องจากเลือดคงคลังไม่พอจ่าย เพราะผู้ป่วยมีความต้องการใช้เลือดเพิ่มสูงขึ้น วันละ 2,600 – 3,000 ยูนิต ส่งผลกระทบทำให้โรงพยาบาลต้องเลื่อนการผ่าตัด (โดยสามารถบริจาคได้ตามรายละเอียดในภาพ)