วันที่ 23 ต.ค.62 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Royal Thai Embassy, Helsinki ระบุข้อความว่า...ตามที่ปรากฏข่าวบนหนังสือพิมพ์และในสื่อออนไลน์ว่า มีบุคคลแสดงพฤติกรรมดูถูก ดูหมิ่นเหยียดหยามคนไทยทั้งประเทศ และถูกระบุว่า เป็นลูกชายของเลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ นั้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ขอเรียนว่า ลูกชายของเลขานุการโท สถานเอกอัครราชทูตฯ คนปัจจุบันยังเรียนอยู่เกรด 8 ณ โรงเรียนท้องถิ่นในฟินแลนด์ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลที่เป็นข่าวแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ

23 ตุลาคม 2562