อำเภอสุไหงโก-ลก จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

วันที่ (23 ต.ค.62) นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วย ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มสมาคม ชมรมต่างๆ ร่วมวางพวงมาลาและถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สวนภูมินทร์ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลกได้ กล่าวถวายราชสดุดีในพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งการเลิกทาส การปฏิรูประบบราชการ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และการศึกษา จนได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” ซึ่งหมายถึง พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance