เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 23 ต.ค.62 ที่สถานีรถไฟนครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานทำพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ เราทำความดีด้วยหัวใจ ”โดยมีประชาชนจิตอาสา 904 วปร. จำนวน 500 ร่วมพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดทั้งในพื้นที่สถานีรถไฟนครราชสีมาและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ตลอดสองข้างทางรถไฟ ตั้งแต่หลักเสาโทรเลขรถไฟ (สทล.) 264/5-6 ถึง 256/16 บริเวณหน้าสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี รวมระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

นายอำนวย ฉิมแพ นายสถานีรถไฟนครราชสีมา เปิดเผยว่า สถานีรถไฟนครราชสีมา ถือเป็นแลนด์มาร์คของเมืองโคราช โดยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เพื่อถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก เนื่องจากบริเวณด้านหน้าสถานี ฯ ริมถนนมุขมนตรี การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้นำหัวรถจักรไอน้ำที่มีอายุกว่า 100 ปี มาตั้งไว้เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงคุณูปการของรัชกาลที่ 5 ได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการคมนาคมซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำความรุ่งเรืองมาสู่หัวเมืองอีสาน ในห้วงเวลานั้นประชาชนใช้สัตว์ เช่น โค กระบือ ม้า ช้างและเกวียน เป็นพาหนะเพื่อประโยชน์ในการเดินทางและในการลำเลียงสินค้าต่าง ๆ จากถิ่นหนึ่งไปยังอีกถิ่นหนึ่ง จึงได้ประกาศพระบรมราชโองการสร้างทางรถไฟสยามตั้งแต่กรุงเทพมหานครถึงเมืองนครราชสีมา ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ 2433 ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟสายแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ยังเป็นเส้นทางของโครงการรถไฟทางคู่ มาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ รวมทั้งที่ตั้งของสถานีรถไฟความเร็วสูงในอนาคตอีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย