เมื่อเวลา 10.30 น. 23 ต.ค.62 นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วย นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร, นายพรพจน์ บัณฑิตตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำคณะจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และประชาชน ร่วมทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ณ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 368 ตอนเลี่ยงเมืองอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยทำการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย และรดน้ำ บำรุงรักษาต้นทองอุไร ตามที่รับผิดชอบปลูกในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ถือกำเนิดขึ้นจากแรงปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า โดยพระองค์ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์เองมาตลอดพระชนม์ชีพ ด้วยเหตุนี้คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันคล้ายวันพระราชสมภพ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงให้ความสำคัญต่อการบำรุงรักษาต้นไม้และฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ และเป็นการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ