ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู โดยนายบรรหาญ เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ,นางแสงจันทร์ ระวังกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู ร่วมกับ ศูนย์ปฎิบัติการ และติดตามผล โครงการ"บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" โครงการ "ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา และ ชุมชนคุณธรรมวัดญาณเสน โดย พระครูสันติญาณประยุต เจ้าคณะตำบลโก่งธนู เจ้าอาวาสวัดญาณเสน จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จัดกิจกรรม"ทำดี วิถีพอเพียง" ดังนี้ 1.อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อบต.โก่งธนู ร่วมรณรงค์ งดใช้โฟมและถุงพลาสติก ด้วยการ"หิ้วปิ่นโต"ถวายภัตราหารเพล ถวายเป็นพระราชกุศล 2.อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อบต.โก่งธนู ร่วมกันฝัง"ถังขยะเปียกลดโลกร้อน"เพิ่มเติม จำนวน 9 จุด เพื่อช่วยลดโลกร้อน และ หมักเป็นปุ๋ยนำใช้ใน โครงการ"บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง" 3 อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อบต.โก่งธนู ร่วมกันทำความสะอาดภายในบริเวณวัดญาณเสน เพื่อ"โก่งธนู เมืองสะอาดอย่างยั่งยืน" กิจกรรม"ทำความดี" ดังกล่าวของชาวโก่งธนู ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้