เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 23 ตุลาคม 2562 จังหวัดอ่างทอง นำโดยนายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง จัดพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 สมเด็จพระปิยมหาราช บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้พิพากษา หัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายสมยศ พุ่มน้อย ปลัดจังหวัดอ่างทอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา กลุ่มพลังมวลชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศล

จากนั้นเวลา 08.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นำพสกนิกร ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกเหล่ากาชาด พนักงานภาครัฐ เอกชน หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า และประชาชน ประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สนามศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อถวายความจงรักภักดี และแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ซึ่งจังหวัดอ่างทองได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 9 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพ ศิรินทราบรมราชินี เสวยราชสมบัติ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 11 ขึ้น 15 ค่ำ ปีมะโรง หรือ พ.ศ. 2411 รวมสิริดำรงราชสมบัติ 42 ปี 22 วัน เสด็จสวรรคต เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 ด้วยโรคพระวักกะ รวมพระชนมพรรษา 57 พรรษา โดยมักจะเรียกพระนามว่า “พระปิยมหาราช” แปลว่า ราชายิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นที่รักและเรียกว่าพระพุทธเจ้าหลวง