เมื่อเวลา17.00 น.​นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ นายอำเภอเมืองอ่างทอง พัฒนาชุมชนจังหวัด ปลัดอำเภอ พัฒนาชุมชนอำเภอ และหัวส่วน ราชการ มีกำนัน สุทิน คงพละ กำนันตำบลหัวไผ่ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัต แพทย์ พร้องประชาชน ร่วมพัฒนาวัดกลาง และหิ้วปิ่นโตมากินข้าวแลกเปลี่ยนความรู้และเสนอแนะสิ่งที่หมู่บ้านต้องการ ณ.ศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่6ตำบลหัวไผ่กำนัน สุทิน คงพละ กำนันตำบลหัวไผ่ และเป็นประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองอ่างทอง กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางตำบลหัวไผ่ ได้จัดขึ้น และได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ลงมาพบปะกับพี่น้องประชาชนชาวตำบลหัวไผ่ เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนอย่างใกล้ชิด และได้รับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดที่จะช่วยกันพัฒนาหมู่บ้านไปตามแนวนโยบายของทางรัฐบาล และสนองตอบนโยบายของทางจังหวัดอ่างทอง ภายใต้การบริหารงานของพ่อเมือง นายเรวัต ประสงค์ ผู้ว่าราชกราจังหวัด ที่อยากเห็นพี่น้องประชาชน อยู่เย็นเป็นสุข มีการประสานงานกันทุกด้าน เพื่อเป็นการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีศักยภาพในทุกด้านเท่าเทียมกันต่อไป.