กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเวทีจับคู่ธุรกิจจัดกิจกรรมส่งเสริม Thai Character Licensing ในงาน Style Bangkok เดือนตุลาคม 2562 โดยตลอด 5 วันของการจัดงาน มีผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่างๆสนใจในธุรกิจคาแรคเตอร์ เข้าร่วมการจับคู่เจรจาการค้า154 คู่ สร้างมูลค่ากว่า 14.5 ล้านบาท

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กิจกรรมส่งเสริม Thai Character Licensing ในปีนี้ ได้รับผลตอบรับเกินคาดหมาย ผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนท์ไทยต่างแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ ในการนำ 10 คาแรคเตอร์ไทยที่โดดเด่นมาแสดงในงานได้แก่ Bloody Bunny,Missnight,Thai Ramakien Characters,Switch Panda,Shewsheep,Hayak,Nuts So Mond'Sters,Pangpond,Rudolph the Awesome และYak Rocket


ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กหรือใหญ่ต่างสนใจที่จะใช้คาแรคเตอร์เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารในยุคโซเชียลมีเดียในการทำการตลาด หากรวมมูลค่าที่เกิดขึ้นจากการเจรจาธุรกิจในปีนี้จะมีมูลค่าอยู่ที่ 14,545,000บาท จากจำนวนคู่เจรจาการค้าทั้งสิ้น 154 คู่ โดยมีผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรมมาร่วมเจรจาการค้าอาทิ บริษัท ลีโอ เมดดิคอล จำกัดบริษัท ดัชมิลล์ จำกัด มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์บริษัทคาโอ คอมเมอร์เชียล(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทสันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด และมูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นต้น

สำหรับประเภทสินค้าและบริการที่ได้รับความสนใจมากที่สุดได้แก่ บริการออกแบบคาแรคเตอร์ให้สินค้า และบริการ(Character Design)บริการด้านดิจิทัลคอนเทนท์ (Digital Content Service) และการจำหน่ายลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์(Character Licensing) ตามลำดับ

นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษในรูปแบบ Character Clinicเพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในการนำคาแรคเตอร์ไปใช้ในการขยายตลาดให้กับสินค้าและบริการ ตลอดจนเปิดให้ผู้ประกอบการ SME ได้มาพูดคุยปรึกษา ทั้งในด้านการออกแบบคาแรคเตอร์ให้ตอบโจทย์ เพื่อสร้างการจดจำและเข้าถึงได้มากที่สุดและการนำคาแรคเตอร์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วมาเพิ่มมูลค่าโดยการสร้างอิมแพคให้กับสินค้าและบริการเพิ่มยิ่งขึ้น ผลปรากฎว่า มี SME ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง


“นับได้ว่า เป็นอีกหนึ่งงานที่จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดิจิทัลคอนเทนท์ไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม Creative Economy ได้รวมตัวกันจัดแสดงศักยภาพที่โดดเด่นให้กับผู้ประกอบการหลากหลายอุตสาหกรรม และประชาชนทั่วไป ตลอดจนได้ให้คำปรึกษากลุ่มผู้ประกอบการ SME และนักธุรกิจให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำคาแรคเตอร์ไปต่อยอดธุรกิจในยุค 4.0 และได้เจรจาการค้าแบบ One-on-one ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการขยายตลาดทั้งธุรกิจจำหน่ายลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์และการให้บริการต่างๆ โดยเฉพาะการออกแบบคาแรคเตอร์”