ปากน้ำอ่วม!ทะลุ 93 ไมโครกรัม/ลบ.ม. มีผลกระทบกับสุขภาพ ขณะเขตบางคอแหลม ตามมาที่ 84 ไมโครกรัมฯ ขณะจัดอันดับเมืองฝุ่นพิษโลก กทม.ไต่ขึ้นมาอันดับ 12 แล้ว กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่กทม.และปริมณฑล วันที่ 22 ต.ค.62 ในช่วงเวลา 15.00 น. ระบุ ปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ตรวจวัดได้ระหว่าง 33-93 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินเกณฑ์มาตรฐาน 21 สถานี (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาก่อนหน้า ปริมาณฝุ่นละอองอยู่ในระดับที่เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ที่มีค่าฝุ่น PM2.5 สูงสุด โซนสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพ (ค่าฝุ่นเกิน 90 ไมโครกรัม/ลบ.ม.) ได้แก่ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทปราการ ค่าฝุ่นสูงที่สุดอยู่ที่ 93 ไมโครกรัม/ลบ.ม. ขณะที่ในพื้นที่กทม. เขตบางคอแหลม มีปริมาณฝุ่นสูงสุดอยู่ที่ 84 ไมโครกรัม/ลบ.ม. อยู่ในโซนสีส้ม เริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพ ตามด้วย เขตบางขุนเทียน เขตธนบุรี เขตสัมพันธวงศ์ เขตปทุมวัน เขตคลองสาน เขตยานนาวา เขตบางพลัด เขตสาทร เขตคลองเตย เขตบางซื่อ เขตหลักสี่ และปริมณฑล ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ต.บางโปรง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก บก.จร. และ คพ. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบตรวจจับรถควันดำโดยเฉพาะรถโดยสาร รถบรรทุก โดยเน้นพื้นที่ที่มีปริมาณ PM2.5 เกินมาตรฐาน ซึ่งจะแจ้งย้ำเจ้าหน้าที่จุดที่ตั้งด่านเข้มงวดโดยเฉพาะกับรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล  จังหวัดสมุทรปราการ เพิ่มความเข้มงวด ตั้งจุดตรวจสอบ ตรวจจับควันดำ โดยเฉพาะรถโดยสาร รถบรรทุก เฝ้าระวังการระบายมลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยง กำชับให้หน่วยงานภายใต้สังกัดตรวจสอบรถ เรือ ไม่ให้มีการระบายควันดำ และฉีดล้างทำความสะอาดถนน เพื่อลดฝุ่นละอองในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร จัดทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อติดตาม เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หากจำเป็นต้องออกนอกบ้านเป็นเวลานาน ควรสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่นละออง โดยสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศแบบ Real Time เพิ่มเติมได้ที่ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/ แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ http://bangkokairquality.com/bma/index.php