นายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมเป็นประธานการทอดกฐินสามัคคี ซึ่งมีสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดยนายสนิท จันทร์สุวรรณ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรท่าศาลา จำกัด และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดกฐินสามัคคี โดยจัดหารายได้เพื่อเพื่อสมทบทุนเพื่อบูรณะ ปฏิสังขรณ์ ศาสนสมบัติ และต่อเติมปรับปรุงหอฉัน และจัดจัดภูมิทัศน์ และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป ณ วัดหญ้าปล้อง ม.5 ต.ดอนตะโก อ.ท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ซึ่งขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการทอดกฐินครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 18 โดยมี สหกรณ์การเกษตรท่าศาลา จำกัด และชาวบ้านตำบลดอนตะโก ร่วมเป็นเจ้าภาพหลักการทอดกฐินของขบวนการสหกรณ์ ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาทุกปี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเสริมสร้างความสามัคคีของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปีนี้ มียอดเงินถวายกฐินเพื่อเป็นปัจจัยในการสมทบบำรุงพระพุทธศาสนา จำนวน 235,150 บาท

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน