สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า... ประกาศด่วน...และมีความสำคัญมาก ๆ เนื่องด้วย มีกลุ่มบุคคลผู้ที่หวังผลประโยชน์ โดยนำพระพุทธเจ้า และพระอริยสงฆ์ผู้ทรงเมตตาธิคุณไปแอบอ้างหาผลประโยชน์ โดยการทำรูปหล่อพระกริ่ง (ตามรูปที่แนบมานี้) เปิดให้สาธารณชนทั่วไปสั่งจองเพื่อเช่าบูชา ทางวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม โดยองค์หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ขอประกาศให้ทุกท่านทราบอย่างชัดเจนว่าพระกริ่งและข้อความชวนเชื่อที่ออกเผยแพร่ตามสื่อที่แนบมานี้นั้น "หลวงพ่อกัณหา ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะ และไม่อนุญาตให้นำฉายาของท่าน(สุขกาโม)ไปใส่ไว้ในองค์พระด้วย เพราะเป็นการก้าวล่วงพระพุทธเจ้า ไปตีตนเสมอพระองค์ท่านซึ่งท่านไม่เคยทำนะ และคนสร้างก็ไม่เคยกล่าวถึงเรื่องจะมาสร้างรพ.เลย ที่สำคัญหลวงพ่อกัณหา ไม่เคยอนุญาตให้ใครทำพระมาขายนะ แล้วการสร้างพระชุดนี้ หลวงพ่อก็ไม่ได้ไปร่วมพิธีอะไรที่เกี่ยวข้องเลย ทั้งเททอง/ปลุกเสก/อื่นๆซึ่งในขณะนี้มีข่าวแพร่กระจาย สั่งจองกันไปทั่วโคราชแล้วนะ มีบังคับซื้อกันด้วยในหมู่ข้าราชการผู้ใหญ่ของจังหวัด เริ่มลือข่าวไม่ดีว่าหลวงพ่อฯสร้างพระขาย/หาเงิน!!!! " ดังนั้นจึงประกาศให้ทุกท่านทุกคนรับทราบอย่างชัดแจ้ง ชัดเจน และขอให้ช่วยกันเผยแผ่ประกาศนี้ไปให้ทราบอย่างทั่วถึงกัน เพื่อป้องกันผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ มีปัญญาเพียงแค่เปลือก แค่กระพี้ หวังแต่วัตถุ ทรัพย์สินเงินตรา ไม่ให้มาทำลายพระพุทธศาสนาอย่างเด็ดขาด จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒