จากกรณีที่มีคลิปเหตุการณ์เผยแพร่ทาง Social Media เรื่อง โรงพยาบาลไล่ผู้ป่วยกลับบ้านไม่ให้การรักษาเนื่องจากผู้ป่วยมีสิทธิการรักษาที่ต่างจังหวัด ล่าสุด วันนี้ (20 ต.ค.62) โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศชี้แจง โพสต์ผ่านเพจ "โรงพยาบาลราชวิถี" ระบุว่า ...

โรงพยาบาลราชวิถี ออกประกาศชี้แจง จากกรณีที่มีคลิปเหตุการณ์เผยแพร่ทาง Social Media เรื่อง โรงพยาบาลไล่ผู้ป่วยกลับบ้านไม่ให้การรักษาเนื่องจากผู้ป่วยมีสิทธิการรักษาที่ต่างจังหวัดนั้น ทางโรงพยาบาลราชวิถี ขอชี้แจงดังนี้ ผู้ป่วยดังกล่าวได้เข้ามาทำการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลราชวิถี 2 ครั้ง ครั้งที่ วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผู้ป่วยมีอาการปวดหลัง แพทย์ได้ทำการรักษา จึงให้ยาบรรเทาอาการสังเกตอาการในห้องฉุกเฉิน ตรวจ x-ray ไม่พบสิ่งผิดปกติ จึงกลับบ้าน ครั้งที่ 2 วันที่ 17 ตุลาคม 2562 ผู้ป่วยยังมีอาการปวดหลังเช่นเดิม แพทย์จึงได้ทำการตรวจรักษาเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการ พบผลปัสสาวะผิดปกติ รวมถึงค่าน้ำตาลในเลือดที่สูงมากในระดับที่อาจเป็นอันตราย แพทย์จึงให้การรักษาโดยการสารน้ำทางหลอดเลือดดำ ยาฉีดบรรเทาอาการปวด

ผู้ป่วยได้พักสังเกตอาการในห้องฉุกเฉิน เป็นเวลา 8 ชม. ไม่พบอาการผิดปกติที่มีความเสี่ยง และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการดีขึ้น แพทย์จึงให้ผู้ป่วยกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านได้ พร้อมนัดตรวจติดตามอาการต่อที่แผนกผู้ป่วยนอก ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ โรงพยาบาลราชวิถี ขอยืนยันว่า ได้ให้การรักษาตามมาตรฐานวิชาชีพ ตามความเร่งด่วนฉุกเฉินทางการแพทย์ ด้วยความเห็นอกเห็นใจ ไม่ได้ทอดทิ้งตามที่กล่าวอ้าง ถึงแม้ว่าในวันดังกล่าว จะมีผู้ป่วยฉุกเฉินรอเข้ารับบริการอีกเป็นจำนวนมาก รวมถึงรอรับเป็นผู้ป่วยใน อีก 30 กว่ารายในห้องฉุกเฉินก็ตาม เจ้าหน้าที่ทุกคนก็ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ผู้ป่วยทุกคน ได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียมตามกำลัง และเมื่อผู้ป่วยสิ้นสุดภาวะฉุกเฉินแล้ว ทางโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องให้ผู้ป่วยกลับไปพักฟื้นต่อที่บ้าน โดยนัดให้ผู้ป่วยมารับบริการต่อที่แผนกผู้ป่วยนอกต่อไป เรื่องการขอรับบริจาคเงินค่ารักษาพยาบาล ทางโรงพยาบาลขอชี้แจงให้ทราบ โดยทั่วกันว่า ทางโรงพยาบาล ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขอรับบริจาคในครั้งนี้ และทางโรงพยาบาลไม่ได้เรียกเก็บรักษาพยาบาลส่วนเกินต่าง ๆ จากผู้ป่วยแต่อย่างใด จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562

ขอบคุณข้อมูลและภาพ เพจ - โรงพยาบาลราชวิถี