พ่อเมืองตาก เปิดการแข่งขันกีฬา “นครแม่สอดอากาซาเกมส์” "NAKHONMAESOT Arkahcar Games" สุดยอดการแข่งขันกีฬา อปท.ภาคเหนือ ครั้งที่ 37

เมื่อค่ำคืนวันที่ 19 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “นครแม่สอดอากาซาเกมส์- NAKHONMAESOT Arkahcar Games” ที่สนามกีฬานานาชาติ 5 อำเภอชายแดน เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี ดร.ทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ฐานะประธานจัดการแข่งขันฯ และคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ร่วมกับนายมานพ ปัทมาลัย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)- ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-ผู้บริหารท้องถิ่นจาก 17 จังหวัด ภาคเหนือ-ท้องถิ่นจังหวัดตาก-สภ.แม่สอด-ผู้แทนท้องถิ่นจากเมืองเมียวดี สหภาพเมียนมา- ผู้แทนภาคเอกชน-ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ฯลฯ

NAKHONMAESOT Arkahcar Games เป็นการแข่นขันกีฬานักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 37 เป็นการแข่งขันกีฬา อปท.ที่ยิ่งใหญ่ ในปี 2562 ระหว่างวันที่ 17-26 ตุลาคม 2562 โดยเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งมีนักกีฬา-เจ้าหน้าที่ทีม-และผู้ติดตาม และกองเชียร์ เดินทางมาที่นครแม่สอด จำนวนมากโดยมีนักกีฬาจาก 84 อปท. 84 ทีม นักกีฬากว่า 5,400 คน เจ้าหน้าที่ทีม เกือบ 2,000 คน และผู้ปกครองกองเชียร์รวมทั้งผู้ติดตาม รวมแล้ว กว่า 10,000 คน มาร่วมการแข่งขัน ซึ่งคาดว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างมาก มีเงินสะพัด นับ 10 ล้านบาท จากการนำเงินมาใช้จ่ายในพื้นที่ เช่นโรงแรมที่พัก-ร้านอาหาร-ของซื้อ ของกิน ของที่ระลึก และธุรกิจการบริการด้านต่างๆ ส่งผลให้ในพื้นที่นครแม่สอด บรรยากาศคึกคัก มีประชาชนเดินทางมาจำนวนมาก