ผู้ว่าฯกาฬสินธุ์สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ออกหนังสือแจ้งบริษัทแป้งมันหยุดประกอบกิจการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไข 7-10 วัน เหตุปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำห้วยแหล่งน้ำสาธารณะลำห้วยกุดแข้ ส่งผลให้ปลาและต้นข้าวชาวบ้านตายเกลื่อน พร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูระบบนิเวศและเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบ

จากกรณีชาวบ้านโคกศรี ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ รวมตัวกันร้องทุกข์กับศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ หลังกำลังได้รับความเดือนร้อนอย่างหนัก เนื่องจากมีโรงงงานแป้งมันในพื้นที่ ปล่อยน้ำเสียลงสู่ลำห้วยกุดแข้-หนองบึงใหญ่ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะธรรมชาติและเป็นลำน้ำสาขาของลำน้ำยัง ส่งผลให้น้ำระบบนิเวศเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น ซ้ำยังทำให้ปลาและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่น้ำตาย รวมถึงต้นข้าวของเกษตรกรล้มตายจำนวนมาก ซึ่งปัญหาดังกล่าวถูกปล่อยเรื้อรังมาหลายปีแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้ปัจจุบันส่งผลไปถึงการใช้ชีวิตของประชาชน เนื่องจากมีชาวบ้านล้มป่วย เป็นโรคทางเดินหายใจ และผิวหนังหลายราย กระทั่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบโรงงานมีการต่อท่อปล่อยน้ำเสียลงสู่หนองน้ำสาธารณะจริงตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า เรื่องกรณีประชาชนบ้านโคกศรี ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานแป้งมันกาฬสินธุ์ปล่อยน้ำเสียลงไปในลำห้วยแข้ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสาธารณะ ทำให้สภาพน้ำเน่าเสียเกินค่ามาตรฐาน ปลาและต้นข้าวของเกษตรกรตาย ซึ่งหลังจากรับทราบเรื่องทางจังหวัดได้มอบหมายให้ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รองผอ.รมน.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งอำเภอห้วยผึ้ง ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอุตสาหกรรม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ตรวจสอบ ซึ่งพบว่าน้ำในลำห้วยแข้มีสภาพเน่าเสียจริง สาเหตุเกิดจากการที่โรงงานดังกล่าวได้มีการปล่อยน้ำเสียจากบ่อบำบัดลงมาในลำห้วย โดยการต่อท่อพีวีซี จากนั้นทางจังหวัดได้มอบหมายให้นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขโดยเร็วที่สุด

นายชัยธวัช กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบสาเหตุเกิดจากน้ำเสียที่ปล่อยจากบ่อบำบัดของโรงงานจริง ดังนั้นทางจังหวัดได้สั่งการให้สำนักงานอุตสาหกรรม จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ออกหนังสือคำสั่งแจ้งไปยังบริษัทแป้งมันกาฬสินธุ์ จำกัด หยุดประกอบกิจการชั่วคราว ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นเวลา 7- 10 วันตามความเหมาะสม เพื่อปรับปรุงโรงงานระบบบำบัดน้ำเสีย ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 มาตรา 39 พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปรับปรุงแก้ไขโรงงานให้เป็นไปตามกำหนดและได้มาตรฐาน

นายชัยธวัช กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ และเทศบาลตำบลคำบง ลงพื้นที่วางแนวทางฟื้นฟูสภาพน้ำและระบบนิเวศภายในลำห้วยกุดแข้ เพื่อให้คืนกลับมาสภาพเดิม พร้อมกับตรวจสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างปกติโดยเร็วที่สุด ส่วนด้านการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้น ได้ให้อำเภอห้วยผึ้งประสานกับทางโรงงานแป้งมัน เพื่อเร่งดำเนินการเจราจาเยียวยาหรือชดเชย เบื้องต้นจากการสำรวจมีประชาชนและเกษตรกรได้รับความเสียหายจำนวน 17 ราย จำนวน 56 ไร่ ซึ่งยืนยันไม่ได้มีการปล่อยปะละเลย และการดำเนินการเรื่องดังกล่าวจะใช้มาตรการหรือใช้กฎหมายอย่างแท้จริง และต้องได้รับความเป็นธรรมทุกฝ่ายทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบและผู้ประกอบการโรงงาน อย่างไรก็ตามในอนาคตจะมีการตั้งคณะกรรมการไตรภาคีขึ้นมา ซึ่งมีภาคประชาชน ภาคราชการ และผู้ประกอบการ เพื่อที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาและให้โรงงานอยู่คู่กับชุมชนได้

ภาพ/ข่าว – ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์