กรมอนามัยรณรงค์คนไทยฟันดี เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 21 ต.ค. พระมารดาทันตแพทย์ไทย กระตุ้นดูแลสุขภาพช่องปากตั้งแต่เด็กจนสูงวัย พร้อมให้บริการทันตกรรมฟรีในรพ.รัฐถวายเป็นพระราชกุศล มอบเกียรติบัตรสูง 22 สูงวัยฟันดี

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี  สดุดีสมเด็จย่า สุขภาพช่องปากดีตลอดช่วงชีวิต” โดยกล่าวว่า วันที่ 21 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระมารดาแห่งการทันตแพทย์ไทย และเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ก.สาธารณสุข จึงร่วมกับมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จัดโครงการรณรงค์ “คนไทยฟันดี สดุดีสมเด็จย่า”เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติ และจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งรณรงค์ดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทย กระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากตลอดชีวิต ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้สูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้ ปีนี้ ก.สาธารณสุข จัดให้มีบริการทันตกรรมแก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการในโรงพยาบาลของรัฐ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสื่อสารด้านทันตสุขภาพให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพช่องปากและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพช่องปากที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สูงอายุฟันดีวัย 80 และ 90 ปีที่มีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 24 ซี่ขึ้นไป โดยได้ผ่านการคัดเลือกจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ 22 คน

พญ.พรรณพิมล กล่าวว่า สุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุที่มักพบบ่อย คือสูญเสียฟันจนไม่สามารถเคี้ยวอาหารได้ ส่วนหนึ่งสูญเสียฟันทั้งปาก และมากกว่าครึ่งของผู้สูงอายุที่มีฟัน พบโรคในช่องปากที่ไม่ได้รักษาและมีโอกาสสูญเสียฟันเพิ่มขึ้น ดังนั้น การส่งเสริมให้คนไทยดูแลสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็กจนเข้าสู่วัยสูงอายุจะช่วยลดปัญหาสุขภาพช่องปากได้ โดยควรลดกินอาหารหวาน เหนียว เนื่องจากจะไปเกาะติดผิวฟันเป็นเวลานาน ทำความสะอาดยาก เสี่ยงเกิดฟันผุ และหลีกเลี่ยงอาหารแข็ง เพราะอาจทำให้ฟันแตกขณะเคี้ยวได้ เน้นกินผักผลไม้ที่มีกากใย แปรงฟันด้วยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ นาน 2 นาที ตอนเช้าและก่อนนอน เน้นบริเวณคอฟัน ร่วมกับใช้ไหมขัดฟันหรือแปรงซอกฟันทุกวัน และพบทันตแพทย์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสุขภาพช่องปาก  

สำหรับวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ 21 ต.ค.ปีนี้ กรมอนามัยจัดบริการตรวจสุขภาพช่องปาก อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน เคลือบฟลูออไรด์ และให้คำปรึกษาและคำแนะนำจากทันตแพทย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน100 ราย ในวันจันทร์ที่ 21 ต.ค.62 ที่คลินิกส่งเสริมสุขภาพช่องปากและทันตกรรมป้องกัน อาคาร 4 ชั้น 2 กรมอนามัย ก.สาธารณสุข ตั้งแต่ 09.00 – 15.00 น.