ปทุมธานีแถลงข่าวโชว์นวัตกรรมอาหารต้นแบบ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในงาน นวัตกรรมอาหารปทุมธานี “Pathum Thani Food Innopolis”ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4พฤศจิกายน 2562 ณ สุขสยาม ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

จังหวัดปทุมธานี โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เตรียมโชว์นวัตกรรมอาหารต้นแบบ พร้อมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารของปทุมธานี สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผ่านการประกวดและคัดสรรผลิตภัณฑ์อาหารสร้างสรรค์นับ100 รายการ พร้อมโชว์ศักยภาพของผู้ประกอบการปทุมธานีในงาน “ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร” Pathum Thani Food Innopolis” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ สุขสยาม ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประธานแถลงข่าว “ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร” ณ โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟคลับ อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมีนางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี นายสมเดช คงกะพันธ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี นายสหวัฒน์ โสภา อุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี นางเบญจมาส สมศรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าจังหวัดปทุมธานี ในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็นอันมากจากหัวเมืองเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมที่โดดเด่น สู่เมืองแห่งการค้า การลงทุนในอุตสาหกรรมสะอาด และการตลาด ของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ กลายเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของภูมิภาค พร้อมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการกระจายตัวของนิคมอุตสาหกรรมและโครงการบ้านจัดสรรขนาดใหญ่นำไปสู่การพัฒนาถนนหนทาง เกิดย่านอุตสาหกรรมใหม่ในเขตรังสิต มีศูนย์การค้า และสถาบันการศึกษาสำคัญเกิดขึ้นตามมาอีกมากมาย จังหวัดปทุมธานี ยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองตอบวิสัยทัศน์ของเมือง มุ่งสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการศึกษาวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านสังคมให้เป็นสังคมคุณภาพ

นโยบาย “Pathum Thani City of Innovation” และ “Pathum Thani Market 4.0” เป็นนโยบายที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี ที่จังหวัดปทุมธานีผลักดันและขับเคลื่อนการสร้างและพัฒนาสินค้าด้วยนวัตกรรม งานวิจัยและเทคโนโลยี ให้ตอบสนอง ความต้องของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่มีความต้องการอุปโภคและบริโภคสินค้าด้านนวัตกรรมเพิ่มมากขึ้นตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน รวมถึงการตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุที่หันมาบริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และหาซื้อได้สะดวกสบาย จึงกล่าวได้ว่าการนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า จังหวัดปทุมธานี ให้ความสำคัญเพราะมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร และสถาบันต่างๆ ที่มีศักยภาพ ประกอบกับจังหวัดปทุมธานี เป็นศูนย์กลางเมืองตลาด เป็นตลาดที่มีคุณภาพ สินค้าหลากหลายในปริมาณมาก และมีจุดยุทธศาสตร์ที่มีพื้นที่ติดดอนเมือง และกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครก็เป็นศูนย์กลางของอาเซียน จังหวัดปทุมธานี จึงเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า (Hub) สิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงศักยภาพในการเป็นเมืองนวัตกรรม และเมืองตลาด 4.0 จังหวัดปทุมธานี มีรายได้เป็นอันดับที่ 6 ของประเทศ และสิ้นปี พ.ศ. 2562 นี้ จังหวัดปทุมธานี ตั้งเป้าว่าจะมีรายได้ขึ้นเป็นอันดับที่ 5 ของประเทศ ในขณะเดียวกันเราจะไม่ทิ้งคนไว้ข้างหลัง เราจะพัฒนาไปพร้อมกันในทุกๆ เรื่อง รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อครอบครัว ขณะนี้เป็นอันดับที่ 12 ของประเทศ แล้วนี่ก็คือเศรษฐกิจของจังหวัดปทุมธานี

ด้าน นางชไมพร ขวัญทอง พาณิชย์จังหวัดปทุมธานี เปิดเผยถึงรายละเอียดของงาน “ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร” ว่าการจัดงาน “ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4พฤศจิกายน 2562 ณ สุขสยาม ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพสินค้านวัตกรรมอาหารของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งได้นำผู้ประกอบการด้านอาหารชั้นแนวหน้าของจังหวัดกว่า 60 คูหา มาร่วมโชว์ศักยภาพของนวัตกรรมอาหารผ่านการออกบูธจำหน่ายสินค้าต่างๆ ทางจังหวัดยังได้ จัดทำโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหารปทุมธานี 2562 หรือ Pathum Thani Food Innopolis contest 2019 ซึ่งเป็นโครงการที่เชิญชวนให้เกษตรกร กลุ่มผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ ได้ร่วมส่งผลงานนวัตกรรมอาหารเข้าประกวด โดยกำหนดให้ผู้ส่งผลงานนำวัตถุดิบที่โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี มาพัฒนาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดสู่กระบวนการผลิตเชิงธุรกิจได้ ซึ่งในการประกวดนั้น ผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้มีการนำเสนอผลงานทั้งประเภทอาหารแปรรูปคาว – หวาน และเครื่องดื่ม ที่มีความโดดเด่นและน่าสนใจ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวัตถุดิบที่มีมากมายในจังหวัดปทุมธานี ที่ยังสามารถพัฒนาและต่อยอดเพิ่มมูลค่าได้ด้วยนวัตกรรม ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ จะถูกนำมาจัดแสดงภายในงานนี้ด้วย และยังมีกิจกรรมการแสดงดนตรีจากศิลปินนักร้องชื่อดัง ที่มาร่วมสร้างสีสันในงานทุกวันด้วย อาทิ บี้ สุกฤษฎิ์, แพรว คณิตกุล, แกงส้ม เดอะสตาร์, เบลล์ เลลาณี และอาเมน เดอะสตาร์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการสาธิตประกอบอาหาร "นวัตกรรมอาหารว่าง" จาก เชฟจากัวร์ – ธีรวีร์ ดิษยะไชยพงษ์, เชฟมังกร ดร.ภริ ที่จะมาสาธิตการนำวัตถุดิบที่ผลิตในจังหวัดปทุมธานีมาสร้างสรรค์เป็นเมนูอาหารใหม่ๆ ที่น่าลิ้มลองอีกด้วย

ด้าน รองศาสตร์ตราจารย์ ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต หนึ่งในคณะกรรมการการตัดสินการประกวดผลงานนวัตกรรมอาหารปทุมธานี เผยถึงแนวโน้มของนวัตกรรมอาหารไทย ในอนาคต ผู้บริโภคยุคใหม่ต้องการอาหารที่รับประทานได้สะดวก รวดเร็ว ขณะเดียวกันให้ความสำคัญกับสุขภาพ (health conscious) และความปลอดภัย (food safety) ควบคู่กันไป อาหารอนาคต อาจเป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กที่ยังขาดองค์ความรู้ การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเรื่องนี้แก่ผู้ประกอบการเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อให้ทราบถึงทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่รวมถึงผู้ผลิต และผู้ค้าปลีก มีแนวโน้มเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อสุขภาพ เพิ่มขึ้นในปี 2020 จะเน้นในเรื่องความเป็นธรรมชาติที่มากขึ้น, สุขภาพของผู้สู้อายุ, สิ่งที่ดีต่อลำไส้, ความสะดวกสบาย รวมถึงการใช้ระบบสืบย้อนกลับจะทำให้เสียหายน้อยลง
เชิญชมผลงานที่ชนะการประกวด พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารหลากหลายของจังหวัดปทุมธานีได้ ในงาน “ปทุมธานี เมืองนวัตกรรมอาหาร” “Pathum Thani Food Innopolis” ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 ณ สุขสยาม ชั้น G ศูนย์การค้าไอคอนสยาม กรุงเทพฯ

พงศ์พัทธ์ วงศ์ยะลา ปทุมธานี