ราษฎรบ้านใหม่สหสัมพันธ์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมแรงใจแรงกายสุดตัวเร่งซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่ถูกตัดขาดจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา หลังขาดน้ำกินน้ำใช้มาหลายวัน ขณะที่บ้านแพมบก ชาวเมืองปายยังคงส่งเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเช่นกัน

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา นายอนุชา ภูริรุจา ผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่สหสัมพันธ์ หมู่ 7 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนพร้อมด้วย ผช.ผญบ. , ผรส. และ สอบต. คณะกรรมการหมู่บ้านบ้านใหม่สหสัมพันธ์ ม.7 ต.เวียงใต้ ฯ ได้ร่วมกับชาวบ้าน จำนวนกว่า 100 คน ร่วมพัฒนาและซ่อมแซมระบบน้ำประปาหมู่บ้าน ที่หัวน้ำประปาห้วยม่วนกอน ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำป่าคืนวันที่ 13ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

สำหรับที่บ้านแพมบก ทีมกู้ภัยปายสามัคคี ได้นำธารน้ำใจ พี่น้องชาวปาย มอบน้ำและอาหารแห้งล๊อตที่ 3 ให้พี่น้องบ้านแพมบก อ.ปาย ที่ประสบกับเหตุอุทกภัย เช่นกัน

กองทุนประกันวินาศภัย