รางวัลที่ 1 : 872564

รางวัลเลขหน้า 3 ตัว : 255,625

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว : 598,132

รางวัลเลขท้าย 2 ตัว : 15