ประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์สำนักงานสาธารณสุขทั่วไทย แจงแนวทาง พร้อมยกระดับเฝ้าระวังสารพิษ ระบบรายงานผู้ป่วย ชี้มีรายงานชัดหลายชาติทั่วโลกห้ามใช้ ยันคณะกรรมการวัตถุอันตรายของสธ.มีจุดยืนแน่วแน่ไม่เอาสารพิษ พร้อมให้กองกฎหมายแจ้งความเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองแอบอ้างบิ๊กสธ.เป็นที่ปรึกษาและใช้ตราปลอมสร้างความเข้าใจผิด-เสียหายให้สธ.

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.62 นพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธ์ ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการรณรงค์และขับเคลื่อนเพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่อันตรายต่อสุขภาพ พร้อมด้วยศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ที่ปรึกษารมว.สาธารณสุขและคณะ ประชุมผ่านระบบวิดีโอกับสำนักงานสาธารณสุขทั่วประเทศ ชี้แจงแนวทางการทำงานเพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด ซึ่งก.สาธารณสุขให้ความสำคัญกำหนดให้การป่วยและเสียชีวิตจากพิษสารเคมีทางการเกษตรเป็นตัวชี้วัด และอยู่ในระบบรายงานโรค

นพ.ม.ล.หลวงสมชายกล่าวว่า การประชุมชี้แจงในวันนี้ เป็นการยกระดับการเฝ้าระวัง ระบบการรายงานผู้ป่วยจากพิษสารเคมีทางการเกษตร ที่มีอันตรายต่อสุขภาพประชาชน ทั้งเป็นสารก่อมะเร็งในผู้ที่สัมผัสในปริมาณน้อยแต่ต่อเนื่อง และเกิดพิษเฉียบพลัน เช่น ปอดพัง หนังเน่า เนื้อเน่าจากสารฆ่าวัชพืชพาราควอต หรือสารฆ่าแมลงคลอร์ไพริฟอส ที่จะรบกวนการทำงานของต่อมไทรอยด์ ระบบสืบพันธ์ ระบบประสาท ส่งผลต่อพัฒนาการเด็กส่วนสารไกลโฟเซต จะรบกวนการทำงานระบบต่อมไร้ท่อ เป็นต้น ซึ่งมีรายงานชัดเจนว่าหลายประเทศทั่วโลกห้ามใช้และประกาศห้ามใช้

ทั้งนี้ ก.สาธารณสุข ได้เร่งรัดจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ ได้เปิด War Room พร้อมตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงาน เพื่อรณรงค์และขับเคลื่อนเพื่อยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่อันตรายต่อสุขภาพ มีเป้าหมายที่จะยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด คือพาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส  ซึ่งประเทศไทย พบรายงานผู้ป่วยด้วยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 59 พบอัตราป่วยด้วยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 18.91 ต่อประชากรแสนราย เพิ่มเป็น 21.52 ต่อประชากรแสนรายในปี 60 ขณะนี้ 9 เดือนของปี 62 พบป่วยจากสารเคมีทางการเกษตร (ที่ไม่รวมการฆ่าตัวตาย) ในทุกกลุ่มโรค 4,833 รายทั่วประเทศ

“คณะกรรมการฯวัตถุอันตรายทั้งหมด ของก.สาธารณสุข มีจุดยืนชัดเจนที่จะสนับสนุนยุติการใช้สารเคมีอันตรายทางการเกษตร พร้อมขอให้มีการโหวตแบบเปิดเผย ทั้งนี้ ไม่ว่าผลโหวตจะเป็นอย่างไรก.สาธารณสุขพร้อมที่จะทำงานเพื่อดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดี” นพ.ม.ล.สมชายกล่าว

สำหรับในส่วนโครงการราชบุรีประชารัฐ ของเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง ที่พบมีการอ้างผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเป็นที่ปรึกษาและใช้ตราก.สาธารณสุขโดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้เกิดความเข้าใจผิดและเสียหายต่อก.สาธารณสุขและผู้เกี่ยวข้อง มอบกองกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน