หลักสูตร "ยามาฮ่า" ครองความนิยมอันดับ 1 ในเมืองไทย และ 1 เดียวในญี่ปุ่น ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเรียนกว่า 40 ประเทศ ที่มีระบบการสอบและการประเมินผลชั้นเยี่ยม แสดงความเป็นสากลสามารถอ้างอิงได้ทั่วโลก และใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันที่มีนักเรียนสอบประเมินผลมากที่สุดขึ้นเป็นที่ 1 ของประเทศ

การสอบเกรดยามาฮ่า นับเป็นหัวใจหลักสำคัญของโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สุพรรณบุรี โดย คุณวิศน์กานต์ ขุนสุวรรณ ผู้บริหาร และคุณณัฐตชา จันทกลัด ผู้จัดการโรงเรียน ให้ความสำคัญในการสอบเกรด และนักเรียนในเครือข่ายทุกคน สามารถนำไปอ้างอิงได้ และนำไปพัฒนาต่อยอด ก้าวไปสู่เวทีดนตรีในระดับสากล ได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน ประจำปี 2019 เพื่อการันตีการสอบเกรดยามาฮ่า [The Yamaha Grade Examination System] หรือ YMES ที่แสดงศักยภาพของผู้เรียน เพิ่มความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตัวเองกับวิชาดนตรีที่ตนได้ศึกษามา โดยมุ่งเน้นพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านทักษะการปฏิบัติ และการแสดงออกทางความรู้สึก (Improve performance skill and expressiveness) มีความเข้าใจในดนตรีผลของการสอบ จะช่วยให้ผู้สอบมีความรู้ ความสามารถที่กว้างมากขึ้น ซึ่งระบบการสอบเกรดยามาฮ่า มีทั้งหมด 13 ระดับ

โดยการสอบนี้มีประเมินการเล่นดนตรีทางปฏิบัติ ความสามารถทางทักษะการปฏิบัติ และความรู้ทางด้านดนตรีร่วมกับเทคนิคการเล่น เป็นการสร้างความมั่นใจในตัวเองกับวิชาดนตรีที่ตนศึกษามาแก่นักเรียนโรงเรียนดนตรียามาฮ่าในเครือข่ายทั่วประเทศ รับรองโดย ยามาฮ่ามิวสิคฟาว์เดชั่นประเทศญี่ปุ่น

ที่สำคัญ นักเรียนยามาฮ่าสุพรรณบุรี ได้โชว์ผลงาน และความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนดนตรีหลักสูตรยามาฮ่า ที่สอบเกรดผ่านตามมาตรฐานแล้ว ยังมีนักเรียนเที่สอบได้สาขาวิชาต่างๆ อาทิ วิชาไวโอลิน เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรด 10 ได้แก่ ด.ญ.ชนารดี บุญพิพัฒน์พณิชย์, เกรด 9 ได้แก่ ด.ญ.พนัชกร วลีเกียรติกุล, เกรด 8 ได้แก่ ด.ญ.ธัญญารัตน์ คัจฉานุช, เกียรตินิยมอันดับ 2 เกรด 8 ได้แก่ ด.ญ.แคสแซนดร้า นะวาระ, วิชาขับร้อง เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรด 10 ได้แก่ ด.ญ. เบญญาภา ทับทองดี, เกียรตินิยมอันดับ 2 เกรด 10 ได้แก่ ด.ช.ปิยพนธ์ ทองขาว, ด.ญ.ธนกร จงสมจิต, วิชากีต้าร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 เกรด 9 ได้แก่ ด.ช.ชนาธิป บุญพิพัฒน์พณิชย์ วิชากลอง เกียรตินิยมอันดับ 2 เกรด 10 ได้แก่ ด.ญ.กุลวรินทร์ กานต์กำพล, ด.ญ.ฉันทนัน คงจัด, ด.ช.ปุณณวิช สิทธิรัตน์, เกรด 9 ได้แก่ ด.ช.วรวัส เฉลยไตร, ด.ช.กษิดิ์เดช ปัจจัยศิริ และ ด.ช.ณัฏฐภัทร ชนะโชติ

ซึ่งทุกคนตั้งใจฝึกฝนทักษะ และพัฒนาการเรียนดนตรี เพื่อตอบโจทย์เด็กไทบยุคใหม่ สอตล้องกับเมล็ดพันธุ์ดนตรีที่มีความเข้มแข็ง และต้นกล้าเล็กๆ เหล่านี้ที่จะเติบโตเป็นต้นไม้ดนตรีที่มึคุณภาพ และมอบความสุข ในแบบครอบครัวดนตรี “ยามาฮ่า” ต่อไป