สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กระทำพิธีมอบธงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรับมอบนโยบายจาก รมว.ทส.

พิษณุโลก : เมื่อเวลา 10.19 น. วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณลานเอนกประสงค์สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (สาขาพิษณุโลก) 88 ม.4 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายชิต อินทระนก ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก กรมป่าไม้ เป็นประธานพิธีมอบธงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรับมอบนโยบายจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( นายวราวุธ ศิลปอาชา ) เพื่อปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จากนั้นผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (สาขาพิษณุโลก) ได้มอบธงให้กับหน่วยงานในสังกัดทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก จำนวน 16 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ป่าไม้ จำนวน 2 ศูนย์ และ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ระดับอำเภอ จำนวน 14 หน่วย พร้อมมอบโล่รางวัลให้แก่หน่วยป้องกันรักษาป่าดีเด่น และ มอบใบประกาศเกียรติคุณ ทั้งประเภทข้าราชการ/ลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการ และ เจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงาน ตามโครงการประกวดหน่วยป้องกันรักษาป่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก.

กิตติพงษ์ ทุนเพิ่ม ทีมข่าวภูมิภาค.

กองทุนประกันวินาศภัย