กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  จัดโครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C)รุ่นที่ 8/2562 โดยมีนายวรินทร์ ชำนาญผา อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธานเปิดโครงการ ระหว่างวันที่ 11-17  ต.ค.62  ณ ค่ายลูกเสือสุโขทัย "รามคำแหง" ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.2553 และตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พ.ศ.2553 ฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจจุดหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีฝึกอบรมยาวชนแบบใหม่ตามแนวปฏิบัติของสำนักงานลูกเสือโลก และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามอุดมการณ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ผู้กำกับลูกเสือ สามารถวางแผนฝึกอบรมลูกเสือตามแนว การฝึกอบรมแบบใหม่ได้ สามารถทำหน้าที่บริหารกิจการลูกเสือในกลุ่มหรือกองลูกเสือของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้บังคับบัญชาลูกเสือพัฒนาตนเองด้านลูกเสือ เพื่อขอรับเครื่องหมายที่สูงขึ้น

ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้กำกับลูกเสือ จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38จำนวน 33 คนโรงเรียนนอกสังกัด 7 คน รวม40 คน

กองทุนประกันวินาศภัย