จีนเตรียมเปิดกล้องโทรทรรศน์วิทยุ FAST ที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้นักดาราศาสตร์ทั่วโลกใช้เป็นครั้งแรก ถือเป็นอีกความหวังทางดาราศาสตร์ ตรวจจับคลื่นสัญญาณที่อยู่ไกลและเบาบางจากนอกโลกได้

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan Page ได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุความเคลื่อนไหวด้านดาราศาสตร์ของจีน ว่า “จีน เตรียมเปิดกล้องโทรทรรศน์วิทยุฟาสต์ (The Five-undred-meter Aperture Spherical Radio Telescope: FAST) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร ให้นักดาราศาสตร์จากทั่วโลกร่วมใช้งานได้เป็นครั้งแรก หลังก่อสร้างเสร็จสิ้น และเริ่มทดสอบระบบอุปกรณ์ เมื่อปี พ.ศ. 2559

กล้องโทรทรรศน์วิทยุ FAST เป็นกล้องโทรทรรศน์วิทยุที่มีจานรับสัญญาณคลื่นวิทยุแบบจานเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก มีประโยชน์ต่อการศึกษาทางดาราศาสตร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากขนาดที่ใหญ่ทำให้ตรวจจับคลื่นสัญญาณวิทยุที่อยู่ห่างไกลและอ่อนมากๆ ได้ เช่น คลื่นแรงโน้มถ่วง และการลุกจ้าอย่างฉับพลันในช่วงคลื่นวิทยุ (Fast Radio Burst) จากวัตถุในห้วงอวกาศที่มีระยะทางไกลมาก ที่กล้องโทรทรรศน์วิทยุขนาดเล็กไม่สามารถตรวจจับได้

ในอนาคต นักดาราศาสตร์ของจีนวางแผนพัฒนาอุปกรณ์ของกล้องโทรรรศน์วิทยุ FAST ให้มีคุณภาพสูงและละเอียดยิ่งขึ้น เพื่อขยายขอบเขตการศึกษาสัญญาณวิทยุที่เบาบางและมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากๆ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสัญญาณคลื่นวิทยุเมื่อผ่านคลื่นแรงโน้มถ่วง การชนกันของหลุมดำ และสัญญาณคลื่นวิทยุที่เบาบางจากดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ และคาดว่าจะแจ้งกำหนดการเปิดใช้ให้งานอย่างเปิดทางการเร็วๆ นี้

เรียบเรียง : นายเจษฎา กีรติภารัตน์
เจ้าหน้าที่สารสนเทศดาราศาสตร์ - สดร.
อ้างอิง: https://www.nature.com/articles/d41586-019-02790-3

ขอบคุณเรื่อง-ภาพจาก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ fan page

กองทุนประกันวินาศภัย