นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีผู้แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมบัญชีกลางโดยอ้างชื่อ นฤมล ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือหมายเลข 063-1900465 แจ้งว่ามีโครงการช่วยเหลือเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการบำนาญ และขอหมายเลขบัญชีธนาคารหรือหมายเลขบัตร ATM เป็นเหตุให้มีผู้หลงเชื่อ ถูกหลอกลวงและสูญเสียทรัพย์สินนั้น

ทั้งนี้ขอชี้แจงว่า กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์และรายชื่อบุคคลดังกล่าวแล้วไม่พบว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์และไม่ใช่บุคลากรกรมบัญชีกลางตามที่มิจฉาชีพแอบอ้าง และกรมบัญชีกลางยังไม่มีโครงการช่วยเหลือเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการบำนาญแต่อย่างใด ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อตามที่มิจฉาชีพแอบอ้าง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและติดตามข่าวสารของกรมบัญชีกลางได้ทางเว็บไซต์ https://www.cgd.go.th และFacebook กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวันและเวลาราชการ

กองทุนประกันวินาศภัย