พาณิชย์พร้อมเปิดรายชื่อ 241 โรงพยาบาลเอกชนคิดราคายาไม่แพงหรือแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วยให้ชาวบ้านพิจารณาประกอบการตัดสินใจก่อนใช้บริการ

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมการค้าภายในได้จัดแบ่งกลุ่มโรงพยาบาลเอกชน 3 กลุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะประกาศในเว็บไซต์ของกรมการค้าภายในเพื่อให้ประชาชนได้พิจารณาประกอบการตัดสินใจเข้าไปใช้บริการ ในวันที่ 15 ต.ค.62 ประกอบด้วยได้แก่ 1.กลุ่มโรงพยาบาลคิดราคายาไม่แพงหรือแบบอนุเคราะห์ผู้ป่วย หรือกลุ่มสีเขียว มีโรงพยาบาลจำนวน 214 ราย โดยเป็นการประเมินจากราคายาที่คิดถูกกว่าราคาเฉลี่ยของยาประเภทเดียวกันของแต่ละโรงพยาบาลรวมกันของจำนวนยาทั้งหมดของโรงพยาลที่มีประมาณ 3,000 รายการ กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มที่คิดราคายาระดับกลางหรือกลุ่มสีเหลือง มี 64 ราย และกลุ่มที่ 3 เป็นโรงพยาบาลที่คิดค่ายาแพงสุดโต่งหรือกลุ่มสีแดงมีจำนวน 73 ราย

โดยในวันที่ 15 ต.ค.62 กรมการค้าภายในจะประกาศในส่วนของโรงพยาบาลกลุ่มสีเขียวก่อน 214 ราย เพราะมีความเป็นธรรมในการคิดราคายา และยังเป็นการเป็นส่งเสริมให้ประชาชนได้พิจารณาเข้าไปใช้บริการ ซึ่งในส่วนของกลุ่มสีเขียว มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีจำนวน 91 เตียงขึ้นไป จำนวน 91ราย โรงพยาบาลขนาดกลางที่มีจำนวนเตียง 31-90 เตียง 62 ราย และโรงพยาบาลขนาดเล็ก ที่มีจำนวนเตียง 1-60 เตียง จำนวน 61 ราย

ทั้งนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่โรงพยาบาลเอกชนจำนวนมากคิดค่ายาไม่แพงนัก ทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปรักษาได้ โดยเกณฑ์ในการจัดเกรด กรมฯ และผู้เชี่ยวชาญได้มีการนำราคายาประเภทเดียวกันของแต่ละโรงพยาบาลมาหาค่าเฉลี่ยกลาง หากจำนวนรายการยาของโรงพยาบาลใดถูกกว่าค่าเฉลี่ยกลางเกิน 50% ของยาทั้งหมด ก็จะจัดเกรดโรงพยาบาลนั้นเป็นกลุ่มสีเขียว ซึ่งบางโรงพยาบาลมีการคิดค่ายาที่ถูกกว่าราคาค่าเฉลี่ยกลางถึง 80% ของจำนวนยาทั้งหมด ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ส่วนราคายาในกลุ่มสีเขียว พบว่า ตัวยาบางรายการต่ำกว่าราคากลาง 5-10% ขณะที่บางตัวยาต่ำกว่า 30-50% โดยการประกาศขึ้นเว็บไซต์ในการจัดเกรดครั้งนี้ คิดเฉพาะเรื่องของราคายาเท่านั้น ส่วนค่าบริการ ค่ารักษา และเวชภัณฑ์อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ขณะที่อีก 2 กลุ่มที่เหลือคือ โรงพยาบาลในกลุ่มสีเหลือง กรมการค้าภายในจะประกาศขึ้นเว็บไซต์ภายหลัง ส่วนโรงพยาบาลที่อยู่ในกลุ่มสีแดง อาจไม่ประกาศขึ้นเว็บไซต์ เพราะประชาชนสามารถประเมินรายชื่อโรงพยาบาลจาก 2 กลุ่มแรกได้ หากไม่มีชื่อก็แสดงว่าเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในกลุ่มสีแดง
รายงานแจ้งว่า สำหรับรายชื่อโรงพยาบาลที่จำหน่ายยาราคาต่ำ 214 รายเช่น โรงพยาบาลธนบุรี,โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์,โรงพยาบาลหัวเฉียว,โรงพยาบาลวิชัยยุทธ,โรงพยาบาลราชธานี,โรงพยาบาลนวมินทร์ 9,โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน,โรงพยาบาลรวมแพทย์(หมออนันต์),โรงพยาบาลนนทเวช,โรงพยาบาลบางปะกอก 3,โรงพยาบาลปทุมเวช,โรงพยาบาลนครินทร์,โรงพยาบาลปิยะเวท,โรงพยาบาลมิชชั่น,โรงพยาบาลราษฎ์บูรณะ,โรงพยาบาลพระราม 2 เป็นต้น