เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยนายวารุจ ศิริวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลวันออกพรรษา มีดังนี้ เวลา 06.30 น. งานประเพณีตักบาตรเทโว ณ วัดเขาดินสุวรรณบาท หมู่ที่ 3 ตำบลนายาง , เวลา 09.00 น. งานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีตักบาตรเทโว วัดเกาะวารี หมู่ที่ 1 ตำบลพญาแมน , เวลา 10.00 น. งานประเพณีตักบาตรเทโว และ การแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2562 วัดกองโค หมู่ที่ 3 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์