เรียกว่าเป็นการเฟ้นหาผู้เข้ารอบจากทีมเยาวชนทั่วประเทศที่เข้มข้นจริงๆ สำหรับ โครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2” โดย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เพราะเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทางโครงการฯ ต้อนรับเยาวชน 43 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจากผู้เข้าสมัครทั้งหมด 132 ทีมสู่การนำเสนอแนวความคิดให้แก่คณะกรรมการโครงการฯ เพื่อคัดเลือก โดยระยะเวลาประมาณ 2 ปีจากนี้ ทีมเยาวชน 15 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เรียนรู้กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะด้านการเป็น "นวัตกรรุ่นใหม่" รวมทั้งจุดประกายการเป็นผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อสังคมผ่านการออกแบบบอร์ดเกมที่มุ่งเน้นแก้ไขประเด็นสังคมในชุมชนของพวกเขาเอง

อุดมลักษณ์ โอฬาร

นางอุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โครงการออกแบบเกมออกแบบสังคม” มีวัตถุประสงค์อันสอดคล้องกับความเชื่อที่เรามุ่งมั่นยึดถือมาตลอด เราจึงยังคงดำเนินโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้นำประเด็นทางสังคมในชุมชนที่ต้องการแก้ไขมาศึกษา และพัฒนานวัตกรรมที่ให้ทั้งความรู้และแก้ปัญหาเหล่านั้นผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ ผลงานบอร์ดเกมที่ออกมาถือเป็นเครื่องมือในการสร้างผลกระทบที่ดีทางสังคม (Social Impact) ได้ ทั้งในแง่การปลูกฝังวิธีการคิดในฐานะนวัตกรให้แก่ผู้ออกแบบ และการสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมแก้ปัญหาให้แก่ผู้เล่นและสังคม

 รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี

ด้าน รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดี คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า เราใช้เวลาตลอด 2 ปี ในการบ่มเพาะพวกเขา ใช้ความมุ่งมั่น ทุ่มเท จากไอเดียของเยาวชนทุกคน ซึ่งเรามีโร้ดแม็พจากการแข่งขันในครั้งก่อน มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการให้ได้ต้นกล้าที่เก่งและมีความสามารถในอนาคตอย่างแน่นอน ได้ผลลัพธ์คือเรื่องทักษะการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking ซึ่งเป็นวิธีที่นักออกแบบใช้เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และเหมาะสมกับบริบทของปัญหา

สำหรับ 15 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2” นั้น ได้แก่ หัวข้อ การพัฒนาชุมชน - 1. ทีม H.D. people โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ประเด็น ให้ความรู้ชนกลุ่มน้อย 2. ทีม แพรวาและไตรเพชรกล้า โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเด็น การจัดการขยะ 3. ทีม Super Family โรงเรียนปัญญาทิพย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเด็น การเลี้ยงเด็ก 4. ทีม HERB HERB TEAM โรงเรียนปราจีนกัลยาณี จังหวัดปราจีนบุรี ประเด็น สมุนไพรชุมชน 5. ทีม The Last Hope โรงเรียนวัชรวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร ประเด็น มลพิษทางอากาศ

หัวข้อ ทักษะชีวิต (เด็กและเยาวชน) - 6. ทีม ตาแรกไม่เป็นไรตาต่อไปไฟเริ่มไหม้ทั้งวง โรงเรียนสวนกุหลาบมหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี ประเด็น ค้นหาตัวเอง 7. ทีม รักแท้ไม่ใช่แค่ Say Yes โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร ประเด็น เพศสัมพันธ์ในวัยเรียน8. ทีม By U Bully โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก ประเด็น Bullying 9. ทีม Cronos โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม ประเด็น การจัดการเวลา 10. ทีม BMK โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จังหวัดอุดรธานี ประเด็น โกงข้อสอบ 11. ทีม DSU Ranger โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม ประเด็น ติดหวาน 12. ทีม PSTL โรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร ประเด็น ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 13. ทีม SRP Team โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพมหานคร ประเด็น ซึมเศร้า14. ทีม FD408 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร ประเด็น การคุกคามทางเพศ หัวข้อ นวัตกรรมในห้องเรียน - 15. ทีม PN Team (ทีมโพธา) โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี จังหวัดราชบุรี ประเด็น การเขียนโปรแกรม Coding

มาร่วมเป็นกำลังใจให้ทั้ง 15 ทีมนวัตกรรุ่นใหม่ ผ่านกระบวนการคิดเชิงทักษะ กับโครงการ “ออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่น 2” โดยติดตามความเคลื่อนไหวโครงการผ่านทาง Facebook Fanpage @tu.banpu