เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 13 ต.ค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณหอประชุมอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วย นางจินดารัตน์ เสริฐลือชา นายกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย/คณะทำงานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ นายวารุจ ศิริวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงาน ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ล ฯ ตลอดจนประชาชนชาวอำเภอพิชัย ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2562

กองทุนประกันวินาศภัย