เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 13 ต.ค.62 ที่ลำบริบูรณ์ บ้านโพนสูง หมู่ 4 ตำบลหมื่นไวย อ.เมือง จ.นครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา พร้อมนางปิยะฉัตร อินสว่าง รอง ผวจ.นครราชสีมา ,นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ นายอำเภอเมือง ฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวน 500 คน ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง ทั้งสองฝั่งริมน้ำระยะทางกว่า 500 เมตร พร้อมสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อให้ลำบริบูรณ์ลุ่มน้ำสาขาลำตะคองตอนล่าง เกิดความสวยงามมีแหล่งน้ำสาธารณะที่สามารถรองรับน้ำเพิ่มขึ้นเอื้อประโยชน์ต่อการใช้อุปโภค บริโภค และการเกษตร ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กองทุนประกันวินาศภัย