ระบุปีนี้พบผู้ป่วยเกือบแสนราย 5 จังหวัดท็อปไฟว์ อุบลฯ เชียงราย จันทบุรี ระยอง นครราชสีมา โดยเฉพาะช่วงนี้ต้องระวังด้วยมีฝนตกต่อเนื่องมีน้ำท่วมขังแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

กรมควบคุมโรค แจ้งว่า จากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ 1 ม.ค.-7 ต.ค.62 มีผู้ป่วยสะสม 98,741 ราย เสียชีวิต 106 ราย กลุ่มอายุ 15-24 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด ร้อยละ 24.9 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรกคือ อุบลราชธานี เชียงราย จันทบุรี ระยอง และนครราชสีมา

นอกจากนี้ ยังพบว่าโรคไข้เลือดออกเริ่มพบแนวโน้มผู้ป่วยมากขึ้น ตั้งแต่เดือนพ.ค.จนถึงปัจจุบัน และสูงสุดในเดือนก.ค.

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก เนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำท่วมขังตามภาชนะและวัสดุต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้ ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่ประชาชนมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น ออกพรรษา ทอดกฐิน จึงควรมีการเตรียมตัวเพื่อป้องกันยุงกัดระหว่างทำกิจกรรม

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน