วันที่ 12 ต.ค.62 ดร.ปิติ ศรีแสงนาม อาจารย์เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Piti Srisangnam ระบุว่า...
ผมสนับสนุนให้ฟังทั้ง 2 ท่านบรรยายตั้งแต่ต้นจนจบ

https://youtu.be/L4nkevF1P8g

https://youtu.be/eMNoiq5XTHQ

หลังผมดูจบ ผมเห็นคนนึงที่แม่นทฤษฎีแต่ไม่ค่อยเข้าใจโลกความเป็นจริง (เลยนำเสนอได้เหมือนอ่านหนังสือมากๆ แม่นมาก ตรงตามทฤษฎีมาก เรียนเก่งครับ) อย่างไรก็ตามข้อเสนอส่วนท้ายๆ ของอาจารย์ก็เป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนต้องรับฟัง

ในขณะที่อีกคนก็เป็นนักปฏิบัติ เอาประสบการณ์ในสนามทั้งชีวิตมาเล่า แต่ไม่ได้กางตำรา (เลยทำให้ทฤษฎีหลายๆ เรื่องที่พยายามยกมา มันเชยมากในวงวิชาการ)

ผมเอง สมัยเรียนมัธยมและปริญญาตรีก็เห่อวิชาการ เห่อทฤษฎีแบบท่านอาจารย์เช่นกัน เลยทำให้พอเข้าใจว่าทำไมคนรุ่นใหม่ถึงนิยมพรรคอนาคตใหม่...

แต่พอทำงาน ได้สอนหนังสือ พอลงพื้นที่ทำวิจัยทั้งในเมือง ในชนบท ชายแดน และต่างประเทศ พอได้คุยกับผู้ประกอบการ พอได้ช่วยครอบครัวทำธุรกิจพอได้ไปคลุกคลีกับนายทหารผ่านการสอนหนังสือให้กับหลักสูตรระดับสูงของกองทัพ (วิทยาลัยการทัพบก, โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ, หลักสูตรผู้กำกับ โรงเรียนสารวัตร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ) ฯลฯ มันทำให้ผมเข้าใจ และหาจุดเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับโลกจริงได้

เรื่องความมั่นคง มี 2 มิติ คือ ความมั่นคงของชาติ (National Security/ Traditional Security) และ ความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security/ Non-Traditional Security) ความยากคือ จะ balanced สองเรื่องนี้อย่างไร และกลไกในการหาดุลยภาพที่ทำได้จริงในโลกคืออะไร

พวกเขาสองคนน่าจะรับฟังซึ่งกันและกัน เช่นเดียวกับกองเชียร์ของทั้งสองฝ่าย ที่ควรฟังทั้งคู่โดยปราศจากอคติ