เมื่อ 12 ตุลาคม 2562 ที่วัดบ้านโคก ตำบลจอมกระสาน อำเภอจอมกระสาน จังหวัดพระวิหาร ราชอาณาจักรกัมพูชา พันเอกวิชิต มักการุณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่ 1 เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้ พันตรีสุริยงค์ กุดเป่ง รองเสนาธิการ หน่วยเฉพาะกิจที่ 1 ร่วมกับ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี และส่วนราชการ ประชาชนตามแนวชายแดน ร่วมโครงการ “ ปั่น ปัน บุญ สองล้อ สองแผ่นดิน” เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศในพื้นที่ชายแดนฝ่ายไทย มีนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน นำคณะได้ปั่นรถจักรยานจากจุดผ่อนปรนช่องอานม้า เดินทางไปทอดผ้าป่าสามัคคี ไทย - กัมพูชา โดยมี นายลิน ยุด รองนายอำเภอจอมกระสาน และประชาชนชาวกัมพูชา ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 1,000 คน ได้จัตุปัจจัยเป็นเงินไทย จำนวน 61,980 บาท ทั้งนี้เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์สิ่งก่อสร้างภายในวัดของประเทศกัมพูชา และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา

ดร กัลยาณี ธรรมจารีย์ / ศรีสะเกษ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน